O konfliktach polsko-czeskich

Nakładem krakowskiego Wydawnictwa Literackiego ukazała się książka Michała Przeperskiego „Nieznośny ciężar braterstwa”, traktująca o konfliktach polsko-czeskich w XX wieku.

Książka Michała Przeperskiego to pierwsze popularne opracowanie fascynującego tematu, jakim jest dwudziestowieczny konflikt polsko-czeski..

Autor„Nieznośnego ciężaru braterstwa” swoją opowieść rozpoczyna się od zarysowania historii relacji polsko-czeskich od czasów średniowiecza aż do początku XX wieku. Wychodząc od legendy o Lechu, Czechu i Rusie, opowiada o kolejnych stuleciach, w których braterstwo ustępowało miejsca konfliktom i krwawej rywalizacji. Jak pisze „na palcach jednej ręki można policzyć momenty dziejowe, w których Polacy i Czesi jednoczyli się dla osiągnięcia wspólnych celów”. Zaszłości historyczne oraz wzajemna nieufność przyczyniły się do tego, że obydwa narody wkraczały w XX wiek z odrębnymi wizjami swojej przyszłości. Nie było w nich zbyt wiele miejsca dla drugiej strony.

– Moim zdaniem, brakuje historii i różnych trudnych pytań, a ja częściowo do nich wracam. Nie po to, by rozdrapywać rany, ale zachęcić do refleksji. Wydaje mi się, że to, co jest ważniejsze w naszych relacjach, to pierwsza połowa XX wieku. Wychodzę bowiem z założenia, że te stosunki po 1945 roku były wyzbyte podmiotowości – wyjaśniał  Michał Przeperski w wywiadzie dla Radia dla Ciebie.

Michał Przeperski ( 1986) jest doktorantem w Instytucie Historii PAN, pracuje w IPN-ie, specjalizuje się w dziejach politycznych XX wieku. Ukończył studia historyczne i prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, studiował też historię na Central European University w Budapeszcie. Był redaktorem naczelnym portalu histmag.org. Laureat wyróżnienia w Konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku im. Władysława Pobóg-Malinowskiego. Jest między innymi autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książki „Gorące lata trzydzieste. Wydarzenia, które wstrząsnęły Rzeczpospolitą” (2014).