LITERACKA NAGRODA EUROPY ŚRODKOWEJ ANGELUS

 

Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus – najważniejsza nagroda dla książek prozatorskich autorstwa pisarzy z Europy Środkowej wydanych po polsku – stanowi bezpośrednie nawiązanie do wielowiekowych tradycji Wrocławia jako miasta spotkań i dialogu. Wrocław, ze względu na swoją historię i położenie, zawsze stanowił miejsce ścierania się najrozmaitszych narodowości, kultur i prądów umysłowych. Nagroda jest przyznawana corocznie, pisarzom pochodzącym z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.
Nagrodę stanowi czek na kwotę 150 000 zł ufundowany przez Prezydenta Wrocławia oraz statuetka autorstwa Ewy Rossano. Od 2010 roku przyznawana jest także nagroda dla tłumacza – od edycji 2020 jej wartość to 40 000 zł – otrzymuje ją tłumacz zwycięskiej książki w przypadku, gdy laureatem jest autor zagraniczny, a w przypadku, gdy laureatem zostaje pisarz z Polski – wskazany przez jurorów tłumacz jednej z książek zakwalifikowanych do finału.

W 2019 roku wprowadzone zostały zmiany w regulaminie Nagrody – od 2020 roku wyróżnienie finansowe w kwocie 5000 zł trafia do każdego autora lub autorki, których książka znajdzie się w finałowej siódemce nominowanych.