Informacja o zgłoszeniach do nagrody

 

Do edycji 2019 Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus można zgłaszać pierwsze polskie wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 roku. Książki mogą zgłaszać wydawcy i członkowie jury. Każdy wydawca ma prawo w danej edycji Nagrody zgłosić 4 książki. Do nagrody kwalifikują się wyłącznie publikacje posiadające nr ISBN.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2019 roku.

FORMULARZ DO POBRANIA

Do każdego zgłoszonego tytułu należy załączyć wypełniony i wydrukowany formularz. Formularz wraz z załącznikami należy także przesłać w formie elektronicznej na adres angelus@literatura.wroclaw.pl. Dodatkowo dokument można zapisać na płycie CD lub DVD, lub na pendrivie i nadesłać wraz ze zgłaszanymi książkami.

Zgłoszenia zawierające 8 egzemplarzy drukowanych każdego tytułu należy przesłać pod adres Biura Nagrody: Wrocławski Dom Literatury, ul. Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.
Dodatkowe informacje pod adresem: angelus@literatura.wroclaw.pl