Informacja o zgłoszeniach do nagrody

 
 
Nabór książek do edycji 2019 Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus został zakończony.