JURY

PRZEWODNICZĄCY JURY

Martin Pollack

Martin Pollack (1944) – tłumacz, eseista, publicysta. Studiował literaturę słowiańską i historię Europy Wschodniej w Wiedniu i Warszawie. Do 1998 roku pracował jako redaktor i korespondent czasopisma „Der Spiegel”, obecnie pisze i tłumaczy (przełożył m.in. na niemiecki większość książek Ryszarda Kapuścińskiego). Polskim czytelnikom znane są m.in. jego Po Galicji, Ojcobójca, Pogromca wilków (napisana wspólnie z Christophem Ransmayrem), Skażone krajobrazy, Dlaczego rozstrzelali Stanisławów oraz Cesarz Ameryki. Pollack jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Za książkę Śmierć w bunkrze otrzymał Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus (2007), do której był ponownie nominowany za zbiór esejów Topografie pamięci. W 2010 roku odebrał Nagrodę im. Georga Dehio, w 2011 roku Lipską Nagrodę Książkową na rzecz Porozumienia Europejskiego, a w 2012 tytuł Ambasadora Nowej Europy. Jest także laureatem Nagrody im. Karla Dedeciusa przyznawanej najlepszym tłumaczom literatury polskiej na niemiecki i niemieckiej na polski, Nagrody Kulturalnej Górnej Austrii w dziedzinie literatury, Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego za całokształt twórczości tłumaczeniowej oraz Nagrody im. Johanna-Heinricha Mercka w dziedzinie eseistyki i krytyki literackiej. W 2017 otrzymał Nagrodę Dialogu za zasługi w rozwoju stosunków polsko-niemieckich.

CZŁONKINIE i CZŁONKOWIE

Wojciech Browarny (1970) – historyk literatury polskiej, regionalista, krytyk literacki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr, w którym kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej po 1918 roku i Pracownią Badań Regionalnych. Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Naukowo zajmuje się współczesną polską prozą, kulturą literacką na Dolnym Śląsku po 1945 roku, antropologicznymi problemami nowoczesności, związkami kultury i historii z przyrodą. Autor książek m.in. Tadeusz Różewicz and Modern Identity in Poland since the Second World War, i Historie odzyskane. Literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska, W drodze. Wrocłąw śladami Tadeusza Różewicza oraz wstępu i opracowania Wyboru prozy Tadeusza Różewicza w serii Biblioteki Narodowej.

Kinga Dunin (1954) – socjolożka, publicystka, krytyczka literacka.  Autorka licznych publikacji (m.in. Tao gospodyni domowej, Zadyma, Karoca z dyni), powieści dla młodzieży (Tabu i Obciach), opracowań naukowych (m.in. współautorka i współredaktorka pracy socjologicznej Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne). Autorka Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności (praca doktorska). Od 2002 roku współpracuje z redakcją „Krytyki Politycznej”, gdzie stale publikuje recenzje książkowe.

Michał Nogaś

Michał Nogaś (1978) – dziennikarz prasowy i radiowy, autor rozmów z pisarzami z całego świata oraz książki Z niejednej półki. Wywiady. W latach 2000–2016 związany z Programem 3 Polskiego Radia, następnie z „Gazetą Wyborczą” oraz „Książkami. Magazynem do Czytania”. Przygotowuje podcasty, współpracuje także z Radiem Nowy Świat. W 2015 roku otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, w 2022 Nagrodę Literacką Miasta Radomia, przyznano mu także PiK-owy Laur (2012) za zasługi na polu promocji książek i czytelnictwa oraz Ikara za popularyzację czytelnictwa (2018) od Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Zasiadał w kapitułach Nagrody Conrada i Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima.

Mykoła Riabczuk

Mykoła Riabczuk (1953) – ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta. Ukończył Politechnikę Lwowską i Instytut Literacki im. M. Gorkiego w Moskwie. Był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Wseswit” oraz szefem działu krytyki czasopisma „Suczasnist”. Współzałożyciel kijowskiego miesięcznika „Krytyka”. W Polsce publikował na łamach „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, „Krasnogrudy”, „Czasu Kultury”, „Akcentu”, „Dekady Literackiej”, „Kultury Enter”. Do tej pory ukazały się polskie przekłady jego książek Od Małorosji do Ukrainy, Dwie Ukrainy, Ogród Metternicha, Syndrom postkolonialny oraz Poprzednie życie. Laureat nagrody POLKUL Foundation za działanie na rzecz dobrych stosunków polsko-ukraińskich (1999), a także Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego (2002). W roku 2009 otrzymał Odznakę Honorową „Bene Merito” nadaną przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Obecnie prezes honorowy Ukraińskiego PEN Clubu, współpracownik Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych Ukraińskiej Akademii Nauk oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.  

Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska (1972) – krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 ukazała się jej Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam w Wydawnictwie Polityki. Wydanie rozszerzone tej publikacji ukazało się w Wydawnictwie Iskry. Autorka wyboru opowiadań Kornela Filipowicza Moja kochana, dumna prowincja i biografii pisarza Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu. Współautorka książki Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz napisanej razem z Anną Dziewit-Meller. Przewodniczy jury Nagrody Literackiej m. st. Warszawy i zasiada w kapitule Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Laureatka PIK-owego Lauru (2015) przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa. Mieszka w Warszawie.

Andrzej Zawada

Andrzej Zawada (1948) – krytyk, eseista, historyk literatury. Professor emeritus Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w latach 2005–2016. Autor książek poświęconych polskiej literaturze, m.in.: Gra w ludowe, Wszystko pokruszone, Dwudziestolecie literackie, Mit czy świadectwo?, Literackie półwiecze 1939–1989, Oset, pokrzywa, monografii: Jarosław Iwaszkiewicz, Miłosz oraz esejów o kulturze i tożsamości lokalnej: Bresław, Dolny Śląsk, ziemia spotkania, Pochwała prowincji, Drugi Bresław. Członek jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus (2006–2015), przewodniczący jury Nagrody Poetyckiej Silesius (2016–2021).

fotografie jury: Max Pflegel | Wrocławski Dom Literatury