Austriacka Nagroda dla Andrzeja Stasiuka

Dzisiaj Austriackie Ministerstwo Kultury w specjalnym komunikacie poinformowało, że tegorocznym laureatem Austriackiej Nagrody Państwowej w dziedzinie literatury został polski pisarz Andrzej Stasiuk.

Austriacka Nagroda Państwowa, przyznawana jest przez rząd Austrii europejskim autorom, którzy zdobyli międzynarodowe uznanie. Jej laureat otrzymuje premię w  wysokości 25 tys. euro.

Austriacki minister kultury Josef Ostermayer w komunikacie o przyznaniu polskiemu pisarzowi nagrody podkreślił m.in., że Stasiuk jest pisarzem, który „zawsze zajmuje stanowisko wobec aktualnych wyzwań politycznych w Polsce i w Europie, który donośnie i elokwentnie angażuje się na rzecz demokratycznych wartości, takich jak różnorodność mediów i opinii w jego ojczyźnie”

 Andrzej Stasiuk jest kolejnym Polakiem, który został laureatem tej nagrody. W 1988 r. otrzymał ją Andrzej Szczypiorski, w 1985 r. Stanisław Lem, w 1982 r. Tadeusz Różewicz, w 1972 r. Sławomir Mrożek, a pierwszym laureatem był w 1965 r. Zbigniew Herbert.

Andrzej Stasiuk urodził się w 1960 roku w Warszawie. Mieszka w Beskidzie Niskim. Prozaik, eseista. Autor Murów Hebronu, Dukli, Opowieści galicyjskich, Dziewięciu, Jadąc do Babadag, Taksimu, Dziennika pisanego później, Grochowa, Nie ma ekspresów przy żółtych drogach i kilku innych książek. Laureat wielu nagród, ostatnio Międzynarodowej Nagrody Literackiej Vilenica 2008, Nagrody Literackiej Gdynia 2010, Nagrody Forum Ekonomicznego i Miasta Krakowa Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza 2011 oraz Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011 w dziedzinie literatury.

Jego książki są tłumaczone na niemal wszystkie europejskie języki, a także na koreański.