Monografia poświęcona Hrabalowi

26 kwietnia w Czeskim Centrum w Warszawie odbędzie się promocją książki W poszukiwaniu przerw w zabudowie. W stulecie urodzin Bohumila Hrabala. Podczas spotkania obecni będą znawcy twórczości Hrabala.

W poszukiwaniu przerw w zabudowie to plon konferencji, która zgromadziła polskich i czeskich znawców i miłośników Hrabala i jego twórczości. Monografia zderza optykę badaczy z kilku europejskich środowisk, otwierając nowe horyzonty dla odczytań twórczości autora „Pociągów pod specjalnym nadzorem”. Mimo że inspirację dla powstania publikacji stanowiło stulecie urodzin pisarza, nie ma ona charakteru jubileuszowo-gloryfikującego. Dzieło czeskiego autora rozpatrywano z różnych stron, często dochodząc do zaskakujących wniosków. Jak właściwie plasuje się Hrabal na tle literatury? Czy można go nazwać pisarzem zaangażowanym? Jakie były w jego twórczości wątki polskie? Jaką rolę odgrywały w jego powieściach na przykład zwierzęta, surrealizm, historia Czechosłowacji czy samobójstwo?

W monografii znalazły się następujące teksty:

Jacek Baluch, Miejsce Hrabala. Perspektywa syntezy historycznoliterackiej
Annalisa CosentinoRodowód postaci pabitel
Anna GawareckaNadrealna codzienność – surrealistyczne inspiracje w prozie Bohumila Hrabala
Joanna Czaplińska,  Karnawał i karnawalizacja w prozie Hrabala
Tomáš Kubíček, Figury narracyjne idylli w powieści Hrabala „Obsługiwałem angielskiego króla”
Dobromir Grigorov, Dialogiczność postaci Hrabala
Vladimír PapoušekStworzenie świata: Bohumil Hrabal w interpretacji Milana Jankoviča
Jakub Češka, „Nic, tylko strach” jako improwizowana spowiedź
Józef  Zarek, O niektórych paradoksach prozy Bohumila Hrabala
Joanna GoszczyńskaZwierzęta w krainie Hrabala
Jan Schneider, Hrabal: tekst pamięci kultury
Aleksander Kaczorowski, „Czy Bohumil Hrabal był osmašedesátníkiem?”
Karolina Ćwiek-Rogalska, Perspektywy czesko-niemieckie w wybranych prozach Bohumila Hrabala
Joanna Królak, Samobójstwo – motyw wędrujący w twórczości Hrabala
Wojciech Soliński, Polskie realia w prozie Hrabala w świetle przypisów tłumaczy
Dorota Bielec, Hrabal v překládech – „Grzebał w przekładach”

Gośćmi wieczoru w Czeskim Centrum będą współtwórcy książki: prof. Joanna Goszczyńska, prof. Jacek Baluch, Aleksander Kaczorowski

W poszukiwaniu przerw w zabudowie. W stulecie urodzin Bohumila Hrabala 
Redakcja naukowa:  prof. Joanna Goszczyńska
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
Promocja książki: 26 kwietnia, godzina 18.00
Czeskie Centrum w Warszawie