Tłumacze nagrodzą wydawców

„Lew Hieronima” to ustanowiona przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury coroczna nagroda dla wydawnictwa przyjaznego tłumaczom literackim. Laureata poznamy 23 kwietnia, w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, a nagroda zostanie wręczona po raz pierwszy podczas 7. Warszawskich Targów Książki, które odbędą się w dniach 19-22 maja 2016.

Nagroda ma charakter honorowy. Jej nazwa nawiązuje do legendy o patronie tłumaczy św. Hieronimie i przyjaznym lwie, który towarzyszył mu w pustelni. Nagrodzony wydawca otrzyma statuetkę autorstwa Beaty Zwolańskiej-Hołod oraz dyplom.

Nagroda będzie przyznawana na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród członków STL, którzy będą oceniać swoich wydawców pod względem kryteriów takich jak ogólne warunki umowy na przekład, warunki finansowe, terminowość wywiązywania się ze zobowiązań, jakość opracowania redakcyjnego oraz ogólna kultura współpracy. Tłumacze będą oceniać wydawców, którzy opublikowali ich przekłady w roku 2015 – czyli tych, z którymi współpracowali w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, a współpraca została zakończona publikacją . Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać kapituła w składzie: Justyna Czechowska, Rafał Lisowski, Sławomir Paszkiet, Maciej Świerkocki, Łukasz Witczak.

Celem nagrody jest propagowanie dobrych praktyk w branży wydawniczej i docenienie wydawców, którzy mimo trudnych warunków rynkowych walczą jak lew o wysokie standardy, szanują prawo autorskie i tworzą partnerskie relacje ze swoimi współpracownikami.

Szczegółowe informacje tutaj

Źródło: Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.