Lublin szeptany

Cykl opowieści o Lublinie – żydowskim, kryminalnym, wojennym, opozycyjnym, czy spacer gender – dzięki którym można samodzielnie zwiedzać miasto – przygotowało Stowarzyszenie Homo Faber. Nagrane przez różnych przewodników historie Lublina można pobrać z Internetu.

Cykl opowieści o mieście pod nazwą „Lublin szeptany” to propozycja samodzielnego zwiedzania miasta przy wykorzystaniu np. odtwarzacza mp3 lub telefonu komórkowego. Nagranie wycieczki autorstwa wybranego „przewodnika” można pobrać ze strony internetowej Homo Faber.

Autorskie opowieści nagrali znani mieszkańcy Lublina. Pokazują w nich Lublin w różnych aspektach, nawiązują m.in. do historii z lat okupacji hitlerowskiej, do okresu PRL, opowiadają o żyjących tu niegdyś społecznościach, prowadzą słuchaczy po ważnych dla nich miejscach.

Po charakterystycznych miejscach w Lublinie z okresu okupacji hitlerowskiej oprowadza słuchacza pracownica Muzeum na Majdanku Ewa Bąbol. Trasa tej wycieczki, obliczona na ok. 40 minut, zaczyna się na Placu Litewskim w centrum miasta i wiedzie m.in. poprzez obszar wyznaczonej wówczas dzielnicy niemieckiej, gdzie znajdowały się ówczesne hitlerowskie urzędy i koszary. W opowieść wplecione są także wspomnienia osób, które przeżyły tamten okres.

Po dawnym Lublinie żydowskim oprowadza w innym nagraniu historyk Robert Kuwałek (zmarły niedawno). Opowiada on o historii i zwyczajach społeczności żydowskiej Lublina, która przed wojną stanowiła niemal 40 proc. mieszkańców miasta. Proponowana godzinna trasa zwiedzania rozpoczyna się pod lubelskim Zamkiem, u podnóża którego rozciągała się niegdyś żydowska dzielnica.

Śladami lubelskiego przedwojennego świata przestępczego oprowadza natomiast Marcin Wroński, autor powieści kryminalnych z Lublinem w tle. Opowiada on m.in. o ówczesnych ciemnych interesach polskich i żydowskich sutenerów, paserów, złodziei, czy o miejscach ich spotkań.

Po Lublinie z czasów PRL oprowadzają zaś ówcześni działacze opozycyjni Anna Samolińska, Dariusz Wójcik, Barbara i Andrzej Pleszczyńscy. Wspominają wydarzenia z tamtego okresu, miejsca, w których spotykali się opozycjoniści, aresztowania i represje, jakim byli poddawani. (Homo Faber, culture.pl)