Kim był Gogol?

Dom Gogola to jedyne muzeum pisarza w Rosji. Został otwarty pięć lat temu i stał się tak popularny, że dzisiaj z ulicy wejść do niego nie sposób. 

Jak pisze Głos Rosji rozkład wycieczek jest opracowywany na pół roku naprzód. Ponadto, jest tu czynna biblioteka i czytelnia. Corocznie na przełomie marca i kwietnia odbywają się tu międzynarodowe Odczyty Gogolowskie.
„Ten zabytkowy dom na bulwarze Nikickim należał wcale nie do Gogola – stanowił własność rodziny hrabiego Aleksandra Tołstoja. To na jego zaproszenie pisarz zamieszkał tu w końcu lat 1840-tych. Zajmował kilka pokoi na parterze pałacyku.
Majątek Gogola w Moskwie składał się z dwustu książek i kilku ubrań. Wobec tego, gdy zapadła decyzja odnośnie zorganizowania w tym domu muzeum, eksponatów musiano szukać dosłownie wszędzie. Ich gromadzenie trwa do dziś. Podstawę ekspozycji tworzy kolekcja Gogolów-Janowskich, – powiedziała dyrektorka Domu Gogola Wiera Wikułowa.
Przedmioty zostały przekazane do Domu Gogola przez potomków rodziny Gogolów – Janowskich w linii sióstr pisarza Jelizawiety i Olgi, którzy są najbliższymi krewnymi. Wpłynęły też eksponaty przekazane przez potomków dalszej części rodziny – w linii prapradziadka pisarza Janowskiego. Obecnie na kolekcję składa się blisko sto przedmiotów”. (Głos Rosji)