Listy Witkacego

Listy (tom drugi) Stanisława Ignacego Witkiewicza w opracowaniu 
Janusza Deglera, Stefana Okołowicza i Tomasza Pawlaka w PIW-ie.

Ostatni, monumentalny tom listów S.I. Witkiewicza (z racji swej objętości podzielony na dwie części) zamyka edycję listów, która ma sprostać beznadziejnemu w istocie zadaniu ujawnienia Czytelnikowi całości Witkacowskiej korespondencji. Co rusz okazuje się jednak, że „Witkacy ciągle pisze”. Dowodem na to choćby niedawno odnaleziona korespondencja z dr. Rouhierem pomieszczona w aneksie. W części głównej tomu przede wszystkim mamy dwa bloki (duży i ogromny) listów o wymiarze filozoficznym – bloki do Romana Ingardena i niemieckiego filozofa Hansa Corneliusa, którego z Witkacym łączyła szczególna więź. Wśród pozostałych adresatów m.in.: Jan Leszczyński, Maria Zarotyńska, Bruno Schulz, Tadeusz Langier, Jerzy Eugeniusz Płomieński, Karol Ludwik Koniński, Zofia Żeleńska, Józef Mehoffer, Kazimierz Twardowski, Maria Kasprowiczowa.