Pisma o Ukrainie Jerzego Stempowskiego

W dolinie Dniestru. Pisma o Ukrainie Jerzego Stempowskiego (Więź). 

Jerzy Stempowski (1893-1969) od dzieciństwa mówił po ukraińsku i był doskonałym znawcą kultury ukraińskiej. Jeżeli przez całe życie podkreślał, że jest Europejczykiem wschodnim, to przede wszystkim dlatego, że Ukrainę traktował jako swoją drugą ojczyznę. Tom gromadzi wszystkie znane dziś teksty Stempowskiego traktujące o Ukrainie i stosunkach polsko-ukraińskich. Znajdziemy tu rozmaite formy: artykuły publicystyczne, listy prywatne, eseje, teksty informacyjne, relacje. Teksty publikowane w prasie, jak i wydobyte z archiwów krajowych i zagranicznych.

Andrzej Dobosz pisał o książce w Rzeczpospolitej: Tom „W dolinie Dniestru” zawiera ponad 30 esejów i listów z lat 1936–1964 Jerzego Stempowskiego, wybranych i opracowanych przez Andrzeja Stanisława Kowalczyka. Stempowski, mający za sobą długie pobyty w Warszawie i Krakowie, parę lat studiów w Monachium, Genewie i Bernie, znający Paryż i wiele innych miast, w których bywał jako kurier MSZ, ze wszystkich tych miejsc najlepiej czuł się na Ukrainie. […] Stempowski, znający ukraiński chyba równie dobrze jak polski, zachował wiele przyjaźni z pobratymcami, czego świadectwem są w tej książce dwa listy do wykształconego w Warszawie etnografa Iwana Seńkiwa. Pisarz nie ograniczał swych kontaktów do intelektualistów czy polityków. Wolne chwile spędzał na wędrówkach po Huculszczyźnie, zachwycając się nie tylko przyrodą, ale i obyczajami miejscowych.

Jerzy Stempowski (1893–1969) – jeden z najwybitniejszych w literaturze polskiej XX wieku eseistów i epistolografów.