Lafit

Album „Lafit. Ludzie „Kultury” o sobie” pod redakcją Mirosława Chojeckiego powstał w oparciu o liczne materiały poświęcone członkom redakcji paryskiej „Kultury”.

Zawiera wypowiedzi m.in. Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Miłosza czy Melchiora Wańkowicza, opracowane w formie ponad 350 cytatów. W albumie tym ludzie „Kultury” oraz współpracownicy Instytutu Literackiego w Paryżu opowiadają o początkach „Kultury”, życiu codziennym, linii politycznej, relacjach z Polską i ideach przyświecających działalności Instytutu.

„Instytut Literacki to wydawnictwo założone i prowadzone przez Jerzego Giedroycia w latach 1946-2000. Po jego śmierci IL kierowała Zofia Hertz (2000-2003), a po jej odejściu Henryk Giedroyc (aż do śmierci w 2010 r.).

IL wydawał przede wszystkim miesięcznik „Kultura” (637 numerów), kwartalnik „Zeszyty Historyczne” (171 numerów) oraz publikował książki. W latach 1946-47 ukazało się 26 książek, w Paryżu w 1atach 1947-52 – dziewięć, a od stycznia 1953 w ramach Biblioteki „Kultury” 378 (nie licząc „Zeszytów Historycznych”).

Instytut Literacki powstał w Rzymie przy 2. Korpusie Polskim na początku 1946 r. Dzięki pożyczce z funduszów 2. Korpusu IL kupił drukarnię, a wydawnictwo zarejestrowano jako Casa Editrice Lettere”. (kulturaparyska.com)