Nagrody Identitas

Poznaliśmy laureatów trzeciej edycji Nagrody Identitas. W dziedzinie humanistyki i literatury pięknej nagrodzono Jarosława Marka Rymkiewicza za tom poezji „Koniec lata w zdziczałym ogrodzie” (wyd. Sic!). Laureatką Nagrody Identitas w dziedzinie historii została Beata Halicka za książkę „Polski Dziki Zachód” (wyd. Universitas).
polski_dziki_zachod_halicka „Polski Dziki Zachód” to barwny i wielowątkowy obraz losów mieszkańców Ziem Zachodnich zaraz po wojnie.. To była bardzo urozmaicona społeczność, od Wielkopolan i Polaków z centrum, Kresowian a także Żydów Ukraińców, Białorusinów, Romów, Greków, po repatriantów z Europy Zachodniej i Południowej .
Założyciel Nagrody Identitas Tomasz Kaźmierowski podkreślił: „ta książka pokazuje jak daleko historycy odeszli od hermetycznych narracji, wypędzonych w Niemczech i czystej pionierskości w Polsce. Autorka, utrzymując spokojny dystans i szeroką perspektywę opowiada historię upadku dawnego i powstania nowego krajobrazu kulturowego na pograniczu. Otrzymujemy dobrze narysowany obraz ludzi – między pożegnaniem a nowym życiem.”
W finałowej piątce nominowanych, oprócz pracy Beaty Halickiej, znalazły się książki: „Grabież ołtarza Wita Stwosza” Stanisława Waltosia (wyd. Wolters Kluwer), „Kazimierz Bartel (1882–1941). Uczony w świecie polityki” Sławomira Kalbarczyka (wyd. IPN), „Kobiety z Marmuru” Natalii Jarskiej (wyd. IPN) i „Ostatni Tabor” Jolanty Drużyńskiej (wyd. Rebis).
Ogłoszenie laureatów obu Nagród Identitas: historycznej i literackiej odbyło się 13 grudnia 2016 roku podczas uroczystej gali. Laureaci otrzymali nagrody finansowe – 40 000 złotych w każdej kategorii –  oraz statuetki Identitas zaprojektowane przez studio NoArt.