Tłumacze bez granic

Kolegium Europy Wschodniej i Polski PEN Club zapraszają do wzięcia udziału w dwóch międzynarodowych Seminariach Translatorskich. Zgłoszenia można nadsyłać do końca sierpnia.

1. Międzynarodowe Seminarium Translatorskie Tłumacze bez granic (Zamek na wodzie w Wojnowicach pod Wrocławiem 13-20 listopada 2016 roku).

Program Międzynarodowego Seminarium Translatorskiego „Tłumacze bez Granic” związany jest z rosnącą potrzebą wykształcenia i dokształcania dobrej klasy tłumaczy z języków słowiańskich (głównie ukraińskiego, białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego) oraz litewskiego na język polski i z języka polskiego na te języki. W zamierzeniu projektodawców przedsięwzięcie (rozpoczęte w roku 2012) ma być kontynuowane w następnych latach, obejmując swym zasięgiem pozostałe kraje Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej.
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętności warsztatowych tłumaczy literackich (proza, poezja, eseistyka).

Przewiduje się uczestnictwo 12 osób z Polski oraz Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji, zajmujących się zawodowo przekładami z/na język polski. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się uczestnictwo osób z innych krajów. Dodatkowo w programie Seminarium wezmą udział również zaproszeni goście – wykładowcy z Polski i zagranicy.

Program Seminarium obejmował będzie wykłady, seminaria i konwersatoria. Zakłada się, że wykłady będą miały charakter otwarty i dostępne będą dla wszystkich chętnych, nie będących słuchaczami Seminarium.

Zakłada się, że uczestnikami Seminarium będą osoby w wieku do 50 lat.

Bliższe informacje: http://www.kew.org.pl/miedzynarodowe-seminarium-translator…

2. Międzynarodowe Seminarium Translatorskie Henryk Sienkiewicz i jego epoka (Zamek na wodzie w Wojnowicach, 17-24 października 2016 roku)

Weźmie w nim udział 12 tłumaczy ( w wieku do 45 lat) z Europy Wschodniej, Środkowej i Zachodniej. Językiem wykładowym będzie język polski. Grono to pracować będzie wraz z wykładowcami z Polski i zagranicy. Seminarium odbywa się w ramach Roku Henryka Sienkiewicza.

Program Seminarium obejmował będzie wykłady, seminaria i konwersatoria. Zakłada się, że wykłady będą miały charakter otwarty i dostępne będą dla wszystkich chętnych, nie będących słuchaczami Seminarium.

Bliższe informacje: http://www.kew.org.pl/sienkiewicz-epoka-seminarium-tlumaczy/

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2016 roku godz. 23:59.

Dyrektorem obu Seminariów jest prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski.