Marko Martin opisze Wrocław

Niemiecki pisarz i dziennikarz Marko Martin przez pięć miesięcy będzie opisywał  życie mieszkańców i wydarzenia we Wrocławiu. We wtorek rozpoczął rezydencję pisarza miejskiego – instytucji, która po ponad stu latach została reaktywowana w Europejskiej Stolicy Kultury.

Marko Martin rezyduje we Wrocławiu w ramach programu „Pisarze miejscy bez granic”, który prowadzi Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. Organizacja ta zajmuje się podtrzymywaniem współpracy kulturalnej ze wschodnimi sąsiadami Niemiec. Ma przybliżać wspólne dziedzictwo Niemiec i krajów wschodniej i środkowej Europy, w których dawniej mieszkali Niemcy(a dziś można spotkać w nich niemiecką mniejszość narodową). Twórca został wybrany przez grono ekspertów spośród 79 kandydatów. Podczas poprzednich edycji pisarze miejscy rezydowali w Gdańsku (2009), Peczu (2010), Tallinie (2011), Mariborze (2012), Koszycach (2013), Rydze (2014) i Pilznie (2015).

Idea pisarza miejskiego nawiązuje do niemieckiej tradycji Stadtschreibera. Jeszcze ponad sto lat temu w ówczesnym Wrocławiu rezydowali pisarze miejscy. Najbardziej znanym z nich był żyjący na przełomie XV i XVI w. Bartłomiej Stein, autor „Opisu Całego Śląska i Królewskiego Miasta Wrocławia”. Funkcja pisarza miejskiego była dużym wyróżnieniem; do jego obowiązków – oprócz prowadzenia ksiąg miejskich – zaliczało się także sporządzenie ważnych dokumentów, czy udział w misjach dyplomatycznych. Zadaniem Marko Martina będzie śledzenie i opisywanie wydarzeń we Wrocławiu, który w tym roku jest gospodarzem Europejskiej Stolicy Kultury.

Marko Martn  (1970) urodził się w Burgstädt w dawnej NRD. Jako reporter podróżował między innymi do Azji, Ameryki Południowej i Izraela. Współpracował także z najważniejszymi niemieckimi czasopismami, np. „Tagesspiegel”, „Jüdische Allgemeine” czy „Die Welt”. Jego debiutancka książka „Mit dem Taxi nach Karthago” została wydana w 1994 roku. Po niej ukazało się kilka dalszych prac, w tym zbiór opowiadań „Schlafende Hunde” i „Die Nacht von San Salvador”, a także zbiór esejów „Kosmos Tel Aviv”.

Koordynacją pobytu Martina zajmie się zespół Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro

A-i-R Wro to wieloletni i interdyscyplinarny program rezydencji artystycznych prowadzony w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jego celem, w oparciu o współpracę partnerów lokalnych i zagranicznych, jest stworzenie międzynarodowej platformy, która umożliwi artystom, kuratorom, animatorom, menedżerom, organizacjom i instytucjom współdziałanie oraz wymianę doświadczeń, praktyk, pomysłów i wiedzy. Ponadto, program A-i-R Wro ma służyć promocji artystów, wesprzeć ich rozwój i mobilność, a także ułatwić tworzenie więzi kulturalnych ponad granicami.Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.