Czapski w Krakowie

Znamy już datę otwarcia Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie. Inauguracja nastąpi 22 kwietnia. W Pawilonie będą prezentowane  prace artysty oraz stała ekspozycja poświęcona życiu intelektualisty, pisarza, malarza i współtwórcy paryskiej „Kultury”.

Muzeum zostało wybudowane tuż obok Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Na ponad 600 metrach kw. znajdą się: stała ekspozycja biograficzna, sala wystaw zmiennych, czytelnia i kawiarnia. W budynku odtworzony został w skali 1:1 pokój Józefa Czapskiego przeniesiony wraz z pamiątkami i sprzętami z siedziby redakcji „Kultury” w podparyskim Maisons-Laffitte. Do dyspozycji badaczy zostanie oddane gromadzone przez 50 lat archiwum artysty, w tym słynne „Dzienniki”, materiały warsztatowe oraz korespondencja.

Scenariusz ekspozycji stałej, obejmującej dzieciństwo, młodość, twórczość malarską Czapskiego, okres II wojny i emigracji, przygotowała Krystyna Zachwatowicz wraz z zespołem.

Muzeum Narodowe otrzymało w depozyt obrazy Józefa Czapskiego pokazywane do tej pory w Pałacu w Kurozwękach oraz na własność kilkanaście prac z kolekcji marszanda i wieloletniego przyjaciela artysty, Richarda Aeschlimanna. Będą one eksponowane w sali na pierwszym piętrze pawilonu. Mają tam być także organizowane czasowe wystawy sztuki współczesnej, m.in. prac studentów i absolwentów krakowskiej ASP.

Pawilon zaprojektowała architekt Danuta Fredowicz. Jego budowa kosztowała 15,5 mln zł netto i została sfinansowana w całości ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Muzeum Narodowe w Krakowie po śmierci Józefa Czapskiego otrzymało pamiątki po nim i jego siostrze Marii, m.in. rękopisy, szkice, księgozbiór, meble. Około 300 obiektów z liczącej 1,6 tys. woluminów biblioteki Józefa Czapskiego i niemal wszystkie z 278 tomów jego Dzienników zostały poddane konserwacji, podobnie jak pamiątki i część mebli.

W kawiarni urządzonej w stylu francuskim będą organizowane wykłady na temat malarstwa, literatury polskiej w kraju i na emigracji po II wojnie światowej, a także spotkania poświęcone wybitnym postaciom polskiej literatury i polityki.