Buddyzm z przymrużeniem oka

Polecamy arcyciekawą książkę Artura Przybysławskiego „Pustka jest radością, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka” (Iskry). 

Autor przedstawia w lekkiej, chwilami wręcz zabawnej formie podstawowe założenia filozofii buddyjskiej. Pojęcia pustki, czasu czy szczęścia ukazane są w żartobliwym ujęciu, pozwalają czytelnikowi łatwiej poznać sposób dochodzenia do filozoficznej konkluzji i obszar zagadnień, który od setek lat penetrują filozofowie buddyjscy.

Sam Przybysławski napisał o swojej książce: „Niech ta książka będzie próbą wyjaśnienia pewnego żartu, za którym stoi doświadczenie buddyjskiej filozofii. Będzie to, jak widać, wyjaśnienie nieco przydługie i zawierające niejedną dygresję, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że i ono może być żartobliwe. Będzie to również wyjaśnienie przedstawiające sporą część buddyjskiej filozofii, bo to ona właśnie zmieniona poprzez medytację w żywe doświadczenie, staje się najlepszym powodem do radości, co niekoniecznie jest faktem powszechnie znanym”.

Artur Przybysławski – wykładowca języka tybetańskiego i filozofii buddyjskiej, tłumacz (j. angielski i tybetański). W 2001 roku doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy „Myśl Talesa i Heraklita w filozofii Arystotelesa, Hegla, Nietzschego i Heideggera” (promotor: prof. dr hab. Władysław Stróżewski). Habilitacja w październiku 2010 na podstawie książki Buddyjska filozofia pustki. Do roku 2011 pracował w Katedrze Historii Filozofii na Uniwersytecie Łódzkim.  Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tłumacz nagrodzony wyróżnieniem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Autor książek Coincidentia oppositorum, Buddyjska filozofia pustki (seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), Pustka jest radością, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka.