Rosjanie zniszczyli dom Tarasa Szewczenki

Ukraina protestuje przeciwko zniszczeniu przez Rosjan w Orenburgu domu, w którym  ukraiński wieszcz narodowy Taras Szewczenko mieszkał podczas carskiej zsyłki.

O zniszczeniu zabytku poinformował ukraiński wicepremier i minister kultury Wiaczesław Kyryłenko. Jego zdaniem, obecny – jak się wyraził – „car Rosji” Władimir Putin chce zniszczyć pamięć o ukraińskim poecie. Budynek, według ukraińskich informacji, znajdował się na rosyjskiej liście zabytków. Wiaczesław Kyryłenko przypomniał, że na Ukrainie jest wiele zabytków związanych z ważnymi Rosjanami, ale – jak powiedział – nikomu nie przyjdzie nawet do głowy, aby niszczyć np. budynek, w którym mieszkał Aleksander Puszkin.

Taras Szewczenko urodził się 9 marca 1814 r., a zmarł 10 marca 1861 r. Był poetą i malarzem. Jest dla Ukraińców ikoną i narodowym symbolem, ojcem nowożytnej literatury ukraińskiej. Żył 47 lat. Z tego jako wolny człowiek przeżył 9. Urodził się jako chłop pańszczyźniany. W wieku 24 lat został wykupiony z poddaństwa. Prześladowany, inwigilowany, z zakazem pisania, osadzony w twierdzy Nowopietrowskiej stał się symbolem wolnej myśli i narodowym bohaterem.  Zsyłka poety trwała w sumie 10 lat. Jego wiersz Szumi i jęczy Dniepr szeroki był dla Ukraińców hymnem, gdy ten państwowy był zakazany i gdy rusyfikacja Ukrainy zahamowała rozwój narodowego języka. Taras Szewczenko był też duchowym patronem wystąpień na kijowskim Majdanie, gdzie na honorowym miejscu wisiał jego portret.

Premier Ukrainy  polecił szefowi MSZ wysłać notatkę do rosyjskiego MSZ, a także zawiadomić UNESCO.

Źródło/ Ukraińska Prawda