Rok Sienkiewicza – konkurs

Sejm i Senat RP ustanowiły rok  2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. W setną rocznicę śmierci pisarza i sto siedemdziesiątą rocznicę urodzin Instytut Książki będzie realizował konkurs projektów pod nazwą Rok Sienkiewicza 2016.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z osobą i twórczością noblisty.

Rodzaje projektów, które mają szansę otrzymać dotację:

 • festiwal literacki związany z twórczością i osobą Sienkiewicza,
 • cykl wykładów, cykl paneli dyskusyjnych, cykl spotkań literaturoznawczych, zakładających możliwie szeroki odbiór społeczny,
 • warsztaty dla nauczycieli kształtujące umiejętność przybliżania twórczości i osoby patrona w sposób nowatorski i atrakcyjny dla współczesnego młodego odbiorcy, realizowane w minimum trzech miastach w Polsce dla nie mniej niż sześćdziesięciorga uczestników,
 • cykl seminariów dla tłumaczy,
 • konferencja naukowa,
 • przegląd twórczości teatralnej inspirowanej spuścizną patrona, z możliwością prawykonań utworów powstałych w związku z Rokiem Sienkiewicza,
 • utwór sceniczny inspirowany twórczością lub będący adaptacją utworu patrona,
 • utwór muzyczny inspirowany twórczością patrona,
 • produkcja filmowa, zakładająca powstanie filmu dokumentalnego z promesą emisji,
 • produkcja audycji radiowych lub telewizyjnych; warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie promesy emisji (wyrażonej w postaci listu intencyjnego) uzyskanej od nadawcy telewizyjnego, radiowego lub wydawcy internetowego.
 • projekt multimedialny i informatyczny, przewidujący ewentualną prezentację w przestrzeni publicznej,
 • projekt przewidujący przeprowadzenie akcji performatywnych, z ewentualną możliwością kilkukrotnego ich przeprowadzenia,
 • rekonstrukcja historyczna związana z osobą lub twórczością patrona, jak i kontekstem historycznym oraz literackim jego dzieł,
 • gra planszowa lub gra multimedialna, związana z twórczością lub osobą patrona.

Nie będą rozpatrywane oferty na projekty wykonania pomników oraz tablic pamiątkowych, okolicznościowych publikacji książkowych, akademii, wystaw bibliotecznych.

Środki finansowe przewidziane na realizację Roku Sienkiewicza 2016 wynoszą 800 tys. złotych.

Na oferty zgodne z regulaminem konkursu, Instytut Książki oczekuje do 30 marca 2016 roku.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Oferta realizacji projektu

Raport z realizacji projektu