Ceramy wracają!

Ceramy wracają! W lutym nakładem PIW-u ukazały się dwa tytuły w serii Rodowody Cywilizacji, które po raz ostatni wydawnictwo opublikowało ponad pięć lat temu. W sprzedaży jest dostępna książka Starożytny Egipt. Anatomia Cywilizacji Barry’ego Kempa oraz „Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma” Martina Kuckenberga.

„Starożytny Egipt. Anatomia Cywilizacji” to jedna z najważniejszych prac o starożytnym Egipcie, jakie powstały w ostatnich latach. Autor pokazuje, jak funkcjonowały egipskie państwo i społeczeństwo, przedstawia rolę, jaką odgrywały w nich ideologia i gospodarka. Wiele miejsca poświęca wielokulturowości starożytnego Egiptu i jego relacji krajami ościennymi. Czytelnik otrzymuje szeroką, zgodną z obecnym stanem wiedzy, panoramę egipskiej cywilizacji, przedstawioną w sposób nowoczesny i niespotykany w dotychczasowej literaturze przedmiotu.

„Narodziny mowy i pisma” należą zaś do najbardziej interesujących zagadnień dziejów kultury. Czy neandertalczycy potrafili mówić? Jak mogły brzmieć pierwsze języki? Jak powstawały pierwsze systemy pisma?

Martin Kuckenburg kompetentnie, a zarazem pasjonująco przedstawia powyższe zagadnienia, opierając się na wynikach aktualnych badań archeologicznych i historycznych. Pierwsza część książki opowiada o rozwoju mowy i dotyczy takich tematów, jak gen mowy (genetyczny warunek powstania języka) czy istnienie ludzkiego prajęzyka. Druga część dostarcza przeglądu systemów pisma stosowanych w najstarszych cywilizacjach: od starożytnej Mezopotamii, przez Egipt, Indie i Chiny, aż do pierwszego pisma alfabetycznego starożytnych Greków. Są w niej także omówione badania, które ożywiły dyskusję naukową ostatnich lat, dotyczące egipskich hieroglifów, pisma klinowego i nowej interpretacji germańskich runów.