Agata Bielik-Robson o literaturze

W wydawnictwie słowo/obraz/terytoria ukazuje się książka Agaty Bielik-Robson „Cienie pod czerwoną skałą. Eseje o literaturze”. 

Autorka mówi o swojej książce: „Książka ta mówi o kryptoteologiach literatury, o jej bogach ukrytych. Zwolennicy drogi negatywnej zabraniają mówić o deus absconditus, przekonani, że tylko najwyższe milczenie może nas zbliżyć do Niewyrażalnego. Jak powiedział Paul Celan, jeden z moich przewodników po literackich kryptoteologiach, każdy wiersz posiada swego boga ukrytego – co jednak wcale nie oznacza, że z tego powodu należałoby zostawić go w świętym, nienaruszalnym spokoju. Przeciwnie, deus absconditus literatury to tajemnicza obecność, która domaga się odszyfrowania. To cząstka świętości ze sfery czystych idei, która zawędrowała do świeckiego języka i pragnie poddać się jeszcze dalszej profanacji. Pragnie użycia tu i teraz, domagając się testu w świecie doczesnej aktualności”.

Agata Bielik-Robson, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz jako profesor Jewish Studies na Wydziale Teologii i Religioznawstwa w University of Nottingham. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w językach polskim, niemieckim i angielskim oraz osiem książek: Na drugim brzegu nihilizmu (1997), Inna nowoczesność (2000), Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia (2004), Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje (2008), „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności (2008), Erros. Mesjański witalizm i filozofia (2012), The Saving Lie. Harold Bloom and Deconstruction (2011) oraz Jewish Cryptotheologies of Late Modernity: Philosophical Marranos (2014).

Zajmuje się współczesną filozofią podmiotu, teorią literatury oraz filozofią religii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa żydowskiego. Mieszka w Warszawie i Nottingham.