Revolver Revue ma już 30 lat

W Czechach ukazało się setne wydanie pisma Revolver Revue. Powstały 30 lat temu kwartalnik był w okresie komunizmu obok, nie istniejącego już, Vokna jednym z najważniejszych pism czeskiego undergroundu artystycznego.

jednou nohouRevoler Revue założyli w roku 1985 w podziemiu słynny obecnie pisarz Jachym Topol, publicysta Ivan Lamper  oraz grafik i publicysta Viktor Karlik. Początkowo pismo nazywało się „Jednou nohou” (Jedną nogą). Swoją artystyczną bezkompromisowością i niepokornością RR przypominał powstały dwa lata później polski „brulion” . Podobnie jak „bL” nie unikał obyczajowych  skandali  i kontestował nie tylko komunistyczne władze. We wczesnych podziemnych numerach pisma znajdziemy także krytyczne i  kpiarskie teksty na temat środowiska dysydenckiego.

Czeskie pismo od polskiego różniła wyjątkowo staranna szata graficzna. W porównaniu z polską „bibułą” podziemny RR to było edytorskie arcydzieło.

Redakcje obu pism dość szybko nawiązały z sobą kontakt i jako 20 numer „brulionu” w 1992 roku, ukazał się właśnie wybór tekstów z czeskiego kwartalnika.  Losy obu pism potoczyły się jednak inaczej. Po licznych zawirowaniach „brulion” w roku 1999 przestał istnieć, RR ukazuje się nieprzerwanie od 30 lat.

rr

Jubileuszowy setny numer Revoler Revue otwiera  sto barwnych i soczystych cytatów z poprzednich numerów i  esej jednego z jego założycieli Wiktora Karlika o 30 letniej  historii periodyku. Ponadto znajdziemy w nim sporo materiałów wspominkowych współpracujących z nim artystów.

Revolver Revue nie byłby sobą, gdyby kogoś nie zirytował. Tak jest i tym razem. Dużą część jubileuszowego wydania, bo aż 102 stronicowy blok tekstów  redaktorzy pisma poświęcili  „odwiecznemu” obiektowi szyderstw czeskich undergroundowców czyli Milanowi Kunderze. Przypominają w nim między innymi głośną kilka lat temu i kontrowersyjną sprawę „donosu Kundery” z lat 50, w wyniku którego  do więzienia miał trafić jeden z jego kolegów.  Poza tym w bloku poświęconym autorowi „Żartu” znajdziemy  bezlitosny tekst analizujący jego poezję z okresu stalinowskiego.