Holenderska kariera Bolesława Prusa

„Lalka” Bolesława Prusa robi wielką karierę w Holandii, a wszystko za sprawą tłumaczenia na niderlandzki, którego dokonał Karol Lesman. 

„Czym Madame Bovary Flauberta jest dla literatury francuskiej, Anna Karenina Tołstoja dla rosyjskiej, tym jest Lalka dla literatury polskiej” – napisał Lesman w posłowiu do niderlandzkiego wydania powieści Prusa.

Książka została opublikowana przez wydawnictwo Atlas Contact z Amsterdamu przy wsparciu Instytutu Książki.

Lalka ukazała się w Holandii jako rezultat międzynarodowego projektu Schwob, w który Instytut Książki zaangażował się przed dwoma laty. Celem projektu jest wyszukiwanie i promowanie wybitnych, ale szerzej nieznanych dzieł literatury europejskiej XX wieku – i doprowadzenie do powstania i wydania ich tłumaczeń. Projekt nazwany tak został na cześć francuskiego pisarza Marcela Schwoba i narodził się w Holandii. Schwob jest wspólnym projektem kilku literackich instytucji: z Belgii (Vlaams Fonds voor de Letteren), Finlandii (Finnish Literature Exchange), Holandii (Nederlands Letterenfonds), Polski (Instytut Książki), Walii (Wales Literature Exchange) oraz Katalonii (Institut Ramon Llull), wraz z Société européenne des auteurs (Finnegan’s List). Pierwszą polską schwobowską książką, która znalazła swojego niderlandzkiego wydawcę jest właśnie Lalka”.

Holenderska prasa odniosła się do przekładu entuzjastycznie: największy holenderski dziennik NRC powieści Prusa poświęcił dwie rozkładówki w swoim kulturalnym dodatku. Dzieło Prusa znalazło się też wśród dziesięciu książek wytypowanych do trwającej właśnie w księgarniach w Holandii kampanii promującej wybrane tytuły światowej klasyki.

Karol Lesman urodził się w 1951 r. Jest synem Polaka (żołnierza Dywizji Pancernej generała Maczka) i Holenderki. Polonistykę studiował w Amsterdamie; do Polski przyjeżdżał na staże na UJ w Krakowie.

Na język niderlandzki przetłumaczył 57 polskich książek m.in. Brandysa, Kołakowskiego, Herberta, Różewicza, Szymborską, Hłaskę, Witkacego, Huelle’go, Korczaka, Lipską, Kuczoka, Krajewskiego, Masłowską, Myśliwskiego, Pilcha, Stasiuka, Tokarczuk. Ostatnie prace Lesmana to “Wystarczy” W. Szymborskiej i “Panna Nikt” T. Tryzny. Obecnie tłumaczy “Lalkę” B. Prusa. Jest znawcą i miłośnikiem Stanisława Ignacego Witkiewicza.