Ukraińska książka o Katyniu

Pod koniec maja ukazała się po polsku pierwsza ukraińska publikacja na temat zbrodni katyńskiej – pasjonująca i świetnie napisana książka – Katyń. Śladami polskich oficerów Ołeksandra Zinczenki wiceprezesa tamtejszego Instytutu Pamięci Narodowej.  

400-stronnicowa książka Zinczenki to opowieść historyka i dziennikarza o mordzie katyńskim oraz 15 wywiadów ze znanymi Polakami, których krewnych zamordowało NKWD, między innymi z Andrzejem Wajdą oraz Andrzejem Przewoźnikiem i Januszem Kurtyką, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Ołeksandr Zinczenko zainteresował się zbrodnią katyńską, kiedy jeszcze jako dziennikarz na zlecenie ukraińskiej telewizji realizował dokument o wydarzeniach z 1940 roku. Nagrał wówczas kilkanaście wywiadów z członkami Rodzin Katyńskich oraz z historykami polskimi i ukraińskimi. To był impuls do powstania książki. Jak sam wyznał, podczas ubiegłorocznego spotkania w polskim IPN, wcześniej o zbrodni katyńskiej nic nie wiedział.

Autor książki przedstawia – nieznaną wcześniej czytelnikom ukraińskim – katyńską zbrodnię poprzez opis jednostkowych losów zarówno ocalałych, jak i rozstrzelanych oficerów, których więziono w obozie jenieckim w Starobielsku. Próbuje też poprzez analizę sowieckich dokumentów dociec, co powodowało funkcjonariuszami, że niektórym ze swoich ofiar oszczędzili egzekucji.

Znaczną część swojej pracy Zinczenko poświęcił także  opisowi tego, jak władze ZSRS ukrywały prawdę o Katyniu.

Książka Katyń. Śladami polskich oficerów ukazała się 28 maja nakładem Wydawnictwa BOSZ