Odwiedzajcie Herlinga w Neapolu

Przed miesiącem na naszym portalu Silesius prezentowaliśmy tablicę poświęconą Zbigniewowi Herbertowi w Sienie, dzisiaj prezentujemy tablicę pamiątkową Gustawa Herlinga-Grudzińskiego znajdującą się w Villi Ruffo, przy via Cripsi 69 w Neapolu, gdzie pisarz spędził 45 lat swojego życia. 

Tablica została odsłonięta 20 listopada 2012 roku w obecności Bronisława Komorowskiego, Giorgio Neapolitano i Joachima Gaucka.

„Neapol może być teraz małą Polską” – mówiła córka Herlinga, Marta wyrażając nadzieję, że polscy turyści zaczną odwiedzać to miejsce.

Do niedawna w domu mieszkała także wdowa po pisarzu – Lidia Croce, która zmarła przed miesiącem, w wieku 93 lat.

Była trzecią z córek znanego intelektualisty włoskiego Benedetto Croce i Adele Rossi.

Po śmierci Gustawa Herlinga Grudzińskiego w roku 2000, Lidia Croce zajęła się porządkowaniem i katalogowaniem jego biblioteki i archiwum oraz edycją jego dzieł w Polsce, we Włoszech i w innych krajach. W 2010 roku w imieniu Fundacji Biblioteka Benedetto Croce podpisała z Biblioteką Narodową umowę dotyczącą opracowania Archiwum oraz przygotowania jego Inwentarza w formie bazy danych. To niezwykle interesujące i cenne Archiwum zawiera rękopisy, korespondencję, wycinki prasowe, fotografie i filmy. Projekt ten będzie ukończony w roku 2016 r.

Za Jej zgodą i przy Jej współpracy został również rozpoczęty (we współpracy z Instytutem Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską) projekt inwentaryzacji biblioteki Gustawa Herlinga Grudzińskiego, uzupełniony o informacje o dedykacjach, notatkach i marginaliach.

W dniu 26 kwietnia 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu roli w relacjach kulturalnych między Włochami a Polską.