Konkurs dla tłumaczy z czeskiego

 

Czeskie Centrum oraz sekcja literatury czeskiego Instytutu Teatralnego ogłaszają międzynarodowy konkurs tłumaczeniowy imienia szwajcarskiej bohemistki Susan Roth (1950-1997).

Konkurs skierowany jest do tłumaczy w wieku do 40 lat, którzy nigdy nie publikowali swojego książkowego tłumaczenia. Uczestnicy konkursu podejmą się tłumaczenia z języka czeskiego na polski 15 normostron tekstu publikowanego w latach 2013/2014. W konkursie nie mogą być uwzględnione prace, które tłumacz opublikuje lub upubliczni przed rozstrzygnięciem konkursu.

W konkursie przyznana zostanie jedna nagroda, której udzieli specjalnie powołana komisja konkursowa, w której skład wejdą tłumacze z języka czeskiego aktywnie zajmujący się tłumaczeniem literatury.

I nagrodą w konkursie jest kilkudniowy pobyt w Pradze połączony z udziałem w międzynarodowych warsztatach tłumaczeniowych oraz Konferencji bohemistycznej.

Tekst konkursowy można uzyskać zgłaszając chęć udziału w konkursie pod adresem mailowym: banka@czech.cz

Specjalna komisja, składająca się z przedstawicieli czeskich instytucji kultury, do konkursu wybrała fragment z powieści  D. J. Žáka „Návrat krále Šumavy” (fragment z rozdziału „Agent-chodec”, s. 169-184).

Tłumaczenie tekstu konkursowego należy przesłać w formacie doc lub pdf na adres: banka@czech.cz. Razem z tłumaczeniem na wskazany adres e-mail należy wysłać skan dowodu osobistego tłumacza oraz dane kontaktowe (telefon, email, adres korespondencyjny).

Teksty przekazane zostaną do oceny jury anonimowo, każdy z uczestników proszony jest o wskazanie pseudonimu konkursowego, którym oznaczone zostanie jego tłumaczenie (pseudonim prosimy umieścić w nagłówku przesyłanego tekstu). W tytule wiadomości mailowej prosimy o wpisanie: KONKURS TŁUMACZENIOWY ZGŁOSZENIE

Termin nadsyłania tłumaczeń: 31 stycznia 2015

Termin ogłoszenia wyników: 31 marca 2015

Termin pobytu w Czechach (dla zwycięzcy): lipiec 2015

O wynikach konkursu uczestnicy poinformowani zostaną drogą mailową.