Zgłoszenia do Nagrody Angelus 2015

Zapraszamy  wydawców do udziału w dziesiątej edycji Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS

Książki można zgłaszać do końca lutego 2015.

Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS jest najważniejszą nagrodą w dziedzinie prozy dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej. Nagroda, którą stanowią statuetka ANGELUS autorstwa Ewy Rossano i czek na kwotę 150 tys. zł, przyznawana jest za najlepszą książkę opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim. Wręczana zostaje w październiku podczas uroczystej gali we Wrocławiu.

Przypominamy, że to wydawnictwa zgłaszają wydane w 2014 roku dzieła autorów żyjących, pochodzących z 21 krajów: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry. Każdy wydawca ma prawo zgłosić jedną książkę autora zagranicznego i jedną autora polskiego.  

Każdy wydawca ma prawo zgłosić do Nagrody jedną książkę autora zagranicznego i jedną autora polskiego. Ponadto każdy juror ma prawo zgłosić do Nagrody jedną książkę

Termin nadsyłania książek, 10 egzemplarzy, upływa 28 lutego 2015 r.  Do książek należy dołączyć również pisemne  zgłoszenie zawierające:

– imię i nazwisko autora książki
– tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
– nazwę i dane kontaktowe zgłaszającego książki do konkursu

Książki należy wysłać na adres biura nagrody:

 

Urząd Miejski Wrocławia 

Wydział Kultury

ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 308

50-032 Wrocław