Młodzi Polacy czytają niemało

 

5 proc. dwunastolatków nie czyta żadnych książek – powieści, wierszy, komiksów. Nie sięga też po słowniki, atlasy, encyklopedie i lektury szkolne. Wśród piętnastolatków po książki nie sięga 14 proc. – wynika z badania Instytutu Badań Edukacyjnych.

Wśród nieczytających 12-latków jest 8 proc. chłopców i 2 proc. dziewczynek. Wśród 15-latków nie czyta 20 proc. chłopców i 7 proc. dziewczynek. Uczniowie deklarujący się jako nieczytający nie czytają też lektur szkolnych.

Jak zauważyła autorka badania Zofia Zasacka, cieszy natomiast fakt, że istnieje grupa uczniów. która czyta codziennie lub niemal codziennie. Wśród 12-latków takich uczniów jest 22 proc., a wśród 15-latków 15 proc. Co najmniej raz w tygodniu po książkę sięga 28 proc. 12-latków i 18 proc. 15-latków.

Z badania wynika, że aktywność czytelnicza nastolatków jest skorelowana z płcią oraz z kapitałem kulturowym rodziny wyrażanym przez poziom wykształcenia rodziców i wielkość posiadanych księgozbiorów. „Wraz ze wzrostem wielkości księgozbiorów: domowego i należącego do ucznia wzrasta szansa na podjęcie przez niego lektury książkowej, szczególnie tej, która jest odbywana z własnego wyboru, poza szkolnymi obowiązkami” – powiedziała Zasacka. (www.instytutksiazki.pl)