Konkurs im. Ryszarda Kapuścińskiego

Do 12 grudnia można nadsyłać zgłoszenia w czwartej edycji Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy. 

Program stypendialny adresowany jest do młodych dziennikarzy  poniżej 35. roku życia.  Stypendium przyznawane raz w roku na realizację projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska) wynosi 30 tysięcy złotych.

Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres fundacji swoje CV, dotychczasowe prace prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium. Zgłoszone projekty będą oceniane przez kapitułę w składzie: Alicja Kapuścińska, Hanna Krall, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Małgorzata Szejnert i Mariusz Szczygieł.

Dotychczasowymi laureatami konkursu byli: Andrzej Muszyński, Marta Szarejko, Anna Wiatr a w ubiegłym roku  Filip Springer.

Wyniki zostaną ogłoszone 23 stycznia 2015 r. – w ósmą rocznicę śmierci patrona konkursu.

Fundatorem i organizatorem konkursu jest  Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego Herodot.

Regulamin konkursu na stronie www.fundacjaherodot.com.pl

Źródło: Instytut Książki