„Głośna samotność” o Hrabalu

„Głośna samotność”-  tak trójka autorów: Petr Kotyk, Svetlana Kotykova, Tomas Pavlicek postanowiła zatytułować wydaną właśnie w Czechach wyjątkową biografię Bohumila Hrabala.

Książka pomyślana jako ilustrowana kronika życia i twórczości Bohumila Hrabala oprócz informacji biograficznych,  zawiera także nigdy nie publikowane dokumenty, listy pisarza, zdjęcia oraz  kopie maszynopisów wierszy, opowiadań, powieści, umów wydawniczych. Autorzy między innymi, za pomocą unikalnych dokumentów, ujawniają  praktyki jakie wobec pisarza i jego utworów stosowała komunistyczna cenzura.  Materiały pochodzą z osobistych archiwów  Bohumila Hrabala przechowywanych w archiwach „Pomnika narodowego piśmiennictwa” PNP , czyli  czeskiego odpowiednika polskiego Muzeum Literatury.

Źródło: idnes.cz