Tag: Czarownica powołana. Przyczynek do historji spraw przeciw czarownicom w Polsce