Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego

W najbliższy czwartek 10 sierpnia o godzinie 17.00 podczas Festiwalu Stolica Języka Polskiego Szczebrzeszynie odbędzie się spotkanie  Wiesława Myśliwskiego i Piotra Biłosa. Pretekstem do rozmowy będzie książka „Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego”. Spotkanie poprowadzą Justyna Sobolewska i Michał Nogaś.

Twórczość Wiesława Myśliwskiego jest przedmiotem wielu analiz i opracowań krytycznych. Piotr Biłos proponuje nowe klucze interpretacyjne, które ukazują powieści autora Nagiego sadu z perspektyw innych niż te, które były prezentowane do tej pory. Jego książka – wydana równolegle po francusku – porusza problemy związane z poszukiwaniem tożsamości i znajdowaniem dla niej wyrazu w języku. Myśliwski, jakiego tutaj widzimy, płynnie przechodząc od powieści do powieści, wciąż przetwarza wątki własnej biografii, pisze o historii, wojnie i czasach powojennych, a także konfrontuje się z doświadczeniem śmierci.

„Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego” mogą służyć jako fascynujący przewodnik po twórczości jednego z największych polskich pisarzy współczesnych, będąc równocześnie dla czytelnika inspiracją do podejmowania wysiłku samodzielnego odkrywania kolejnych jej znaczeń.

A wracając do przeszłości, ona nigdy nie odchodzi, jako że wciąż ją od nowa tworzymy. Tworzy ją nasza wyobraźnia, ona ustanawia naszą pamięć, nadaje jej znamiona, dyktuje jej wybory, nie odwrotnie. Wyobraźnia jest ziemią naszego istnienia. Pamięć jest tylko funkcją wyobraźni.

  W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Znak, Kraków 2007

We wstępie do książki czytamy: Kim jest ów autor, który uchodzi za współczesnego klasyka literatury polskiej, nie został jednak dotąd wystarczająco lub właściwie doceniony? Nie umieszczono go bowiem w konstelacji i kontekstach, które by mu zapewniły miano, na które z całą pewnością zasługuje – mianowicie pisarza o maksymalnej rozpiętości zarówno poruszanych zagadnień, jak i rozwiązań formalnych, a więc kogoś, kogo uznać wypada za powieściopisarza równego rangą Tomaszowi Mannowi, tyle że z przełomu XX i XXI wieku? Zwłaszcza jego miejsce na tle samego gatunku powieści nie zostało odpowiednio, jak dotychczas, rozpoznane i przemyślane…

Piotr Biłos (ur. 1977) kieruje polską sekcją w Institut National des Langues et Civilisations Orientales INALCO (Instytut Języków i Cywilizacji Wschodnich) w Paryżu, gdzie również wykłada teorię literatury i jest współodpowiedzialny za katedrę studiów translatologicznych.