Nagroda im. W. Gombrowicza – szansa dla debiutantów

Można już zgłaszać książki do drugiej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Nagroda przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka napisana prozą, w języku polskim.

Nagrodę ustanowił w 2015 roku samorząd Radomia. Jej wartość to 40 000 zł. Organizatorzy i jurorzy nagrody chcą wskazywać i promować najlepsze debiuty prozatorskie.

Organizatorzy w regulaminie nagrody poszerzyli granice debiutu  i za takowy uznawane będą pierwsza albo druga książkę danego autora, napisana prozą artystyczną. Dając  w ten sposób szansę tym autorom, których pierwsza publikacja okazała się falstartem.

Jak argumentują : Historia literatury zna przypadki, gdy właściwym, wartościowym debiutem była druga książka, zaś o pierwszej i krytyka, i sam autor szybko zapominali. Tak właśnie stało się między innymi w przypadku Witolda Gombrowicza – patrona nagrody.

Na książki debiutantów (wydane w 2016 roku) organizatorzy Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza czekają do 31 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia, wraz z o ośmioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do: Muzeum Witolda Gombrowicza (ul. W. Gombrowicza 1, Wsola, 26-660 Jedlińsk, z dopiskiem „Nagroda”). Książki do konkursu mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

Spośród nadesłanych książek w czerwcu 2017 roku kapituła wybierze i ogłosi pięcioro nominowanych, zaś laureata poznamy we wrześniu 2017 roku.

Honorową patronką Nagrody jest Rita Gombrowicz. Organizatorem Prezydent Radomia, a współorganizatorem Muzeum Witolda Gombrowicza.

Laureatami pierwszej edycji nagrody zostali Weronika Murek za Uprawę roślin południowych metodą Miczurina oraz Maciej Hen za, nominowaną takze go tegorocznego „Angelusa”,  powieść Solfatara.