Nieznane utwory Marka Hłaski

Wydawnictwo Iskry zapowiada na 28 września premierę tomu Najlepsze lata naszego życia, zawierającego niepublikowane dotąd, najwcześniejsze opowiadania Marka Hłaski. Utwory powstały przed debiutem w postaci Pierwszego kroku w chmurach, w latach 1951-56.

Opowiadania i artykuły  zostały odnalezione w archiwach Marka Hłaski zgromadzonych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu . To kolejne już odkrycie w pozostawionych przez pisarza młodzieńczych manuskryptach. W zeszłym roku wydano pochodzącą z wczesnego okresu twórczości powieść Wilk.

Dziesięć opowiadań i dwa artykuły zamieszczone w tomie pokazują drogę, jaką przebył początkujący pisarz zanim zdecydował się  opublikować prowokujący „Pierwszy krok w chmurach”. Ponadto – co może najważniejsze – teksty zgromadzone w niniejszym tomie posiadają niezaprzeczalną wartość literacką. Stanowią niezwykle odważne próby uchwycenia (czy raczej odkłamania) otaczającej pisarza rzeczywistości” – pisze w posłowiu do książki Radosław Młynarczyk.

Jak mówi Radosław Młynarczyk,  odpowiedzialny za edycję naukową: „kluczowa kwestia zachowania przez pisarza  utworów upoważnia do ich publikacji, tym bardziej że – biorąc pod uwagę wiek autora – stwierdzić trzeba, że nie są one ani marne, ani kompromitujące. Otwierają natomiast na nowo dyskusję nad obecnością socrealizmu w twórczości Marka Hłaski”.

Najlepsze lata naszego życia ukażą się w dwóch wersjach – popularnej oraz w opracowaniu krytycznym.

Źródło: materiały wydawnictwa Iskry.