Rozmowa Litwina z Polakiem

Rozmowa Litwina z Polakiem to zapis rozmów Herkusa Kunčiusa i Piotra Kępińskiego. To nie tylko dialog między pisarzami należącymi do bliskich, z historycznego punktu widzenia braterskich narodów, ale przede wszystkim rozmowa ludzi o podobnych doświadczeniach.

O książce już wspominaliśmy na naszym portalu. Dwa tygodnie temu, podczas festiwalu Miłosza w Kiejdanach, odbyła się promocja jej litewskiej edycji. Książka ukazała się w Wilnie w wydawnictwie Versus Aureus.

Jak określił to w przedmowie Adam Michnik, ta książka jest przede wszystkim pochwałą rozmowy – nie tylko między przedstawicielami tej samej generacji, ale także między krajami, ponieważ ich ustami wypowiedziane zostają doświadczenia państw, w których więcej jest podobieństw niż stereotypowych różnic.

Adam Michnik napisał: „Dialog Piotra Kępińskiego z Herkusem Kunčiusem nie jest egzotyczny. To rozmowa dwóch normalnych intelektualistów z dwóch normalnych państw uwolnionych od monstrualnych instytucji sowieckiej dyktatury. Obaj spoglądają na kraj rozmówcy z sympatią i ciekawością; obaj są wolni od nacjonalistycznych megalomanii, wciąż obecnych w polskiej i litewskiej mentalności. Ale w tym dialogu słychać mowę Solidarności i cień śpiewającej rewolucji na Litwie. Wolność zbliżyła Litwina i Polaka. Ale otworzyła też niektóre rany, także na ten temat obaj pisarze rozmawiają otwarcie i bez kompleksów. I zapraszają czytelników do takiej rozmowy”.

Piotr Kępiński (ur. 1964) – poeta, krytyk literacki, eseista, juror Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus. Pracował m.in. w „Czasie Kultury” jako zastępca redaktora naczelnego, w „Newsweeku” i „Dzienniku” jako szef działu kultura. Obecnie współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Twórczością”. Autor sześciu tomów wierszy, dwóch wywiadów rzek i zbioru esejów o współczesnej polskiej poezji Bez stempla. Mieszka w Warszawie i w Rzymie.

Herkus Kunčius (ur. 1965) – pisarz, dramaturg i eseista, jeden z najbardziej prowokujących współczesnych litewskich autorów. Jego książki zostały przetłumaczone na wiele języków, między innymi na niemiecki, angielski, rosyjski, duński i szwedzki. W Polsce ukazała się jego powieść Litwin w Wilnie oraz esej Moja walka bambino. Mieszka w Wilnie.