Szansa dla debiutantów

Tylko do 31 stycznia można zgłaszać książki do, przyznawanej przez samorząd Radomia Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Nagroda wynosi40 tysięcy złotych. Brane pod uwagę będą także drugie książki początkujących autorów. Nagroda wynosi 40 tysięcy złotych.

Jurorzy w regulaminie nagrody poszerzyli granice debiutu  i za takowy uznawane będą pierwsza albo druga książkę danego autora, napisana prozą artystyczną. Dając  w ten sposób szansę tym autorom, których pierwsza publikacja okazała się falstartem.

Jak argumentowali jurorzy: Historia literatury zna przypadki, gdy właściwym, wartościowym debiutem była druga książka, zaś o pierwszej i krytyka, i sam autor szybko zapominali. Tak właśnie stało się między innymi w przypadku Witolda Gombrowicza – patrona nagrody.

Na książki debiutantów organizatorzy Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza czekają do 31 stycznia 2016 r. Zgłoszenia, wraz z ośmioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do Muzeum Witolda Gombrowicza.

Inauguracja ustanowionej przez radomski samorząd Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza odbyła się pod koniec września. Gościem honorowym i patronką tego wydarzenia była Rita Gombrowicz. Prezydent Radomia powołał Kapitułę w składzie: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska. Sekretarzem Kapituły (bez prawa głosu) został Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza, które jest współorganizatorem nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2016 roku . Nominacje zostaną ogłoszone w czerwcu . Laureata poznamy we wrześniu.
Fot. Maciej Bociański (źródło: materiały prasowe)