Górnośląski leksykon

W efekcie kilkuletniego wysiłku 18 autorów z Polski, Niemiec i Czech, po redakcją Bernarda Linka i Andrzeja Michalczyka, ukazał się „Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX wieku”.
Publikacja za pomocą 110 rozbudowanych haseł podejmuje próbę przedstawienia dziejów tego regionu z perspektywy różnorodnych kultur i pamięci, analizując wybrane elementy świata wartości i emocji. Leksykon podzielony jest na 5 działów: 1. Ludzie i ich znaki, 2. Święci i bohaterowie, 3. Mity i tradycje, 4. Święta i rytuały oraz 5. Miejsca. Teksty opatrzono ilustracjami oraz podstawową literaturą przedmiotu. Pełny wykaz literatury zamieszczono w bibliografii. Dodatkowo w załączeniu czytelnik znajdzie indeks osób i nazw geograficznych oraz krótkie streszczenie leksykonu po angielsku, niemiecku i czesku.
Dla autorów projektu, Bernarda Linka i Andrzeja Michalczykapisze na swoim blogu profesor Krzysztof Ruchniewicz –kontekst kulturoznawczy wyznaczył główną perspektywę badawczą. W centrum zainteresowania znalazły się zjawiska, wydarzenia i osoby, które potraktowano jako fenomeny kulturowe. Górny Śląsk jawi się jako kraina wyobrażona, a podjęte przez autorów zagadnienia mają stworzyć kulturowo-historyczną mapę ostatnich 200 lat i inwentarz pamięci mieszkańców regionu.
Cechą charakterystyczną kultury Górnego Śląska jest polifoniczność. Wskazano sześć charakterystycznych systemów kulturowych, jak kultura ludowa, chrześcijańska, narodowa, industrialna, robotnicza i popularna. Każdy z tych elementów odegrał zespołowo lub osobno ogromną rolę w kolejach życia mieszkańców. Każdy z tych systemów kulturowych posiadał też własne symbole, mity czy bohaterów. Istnieją także różne pamięci o nich.

Szczegółowy spis treści znajdziemy tutaj
Leksykon mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX i XX wieku, pod red. Bernarda Linka i Andrzeja Michalczyka, Opole 2015, ss. 488