Z Jass do Jerozolimy

Polecamy cykl spotkań poświęconych  wydanej przez Wydawnictwo Pogranicze ciekawej autobiograficznej książce  „Z Jass do Jerozolimy” zmarłego w 2011 roku rumuńskiego intelektualisty i literaturoznawcy Leona Volovici.

Książka „ Z Jass do Jerozolimy” to, przeplatany autorskimi tekstami Leona Volovici, zapis rozmowy jaką z nim przeprowadził historyk i religioznawca profesor uniwersytetu w Klużu Sandu Frunza. Tematyka książki wykracza poza ramy zwykłej biografii. Wiele miejsca poświęcono w niej postawom rumuńskich  intelektualistów wobec doświadczeń jakie zesłał ich kraj wiek XX. A flirtowali oni nie tylko z komunizmem ale -jak na przykład Eliade czy Cioran – także z rumuńską odmianą faszyzmu. W książce Volovici daje wyraz swemu niezadowoleniu z prób wywabiania po 1989 roku przez rumuńskie środowisko intelektualne czarnych plam ze swojej historii, nazywając to „pośmiertnym sojuszem rumuńskiego dyktatora z lat 1940-44 Iona Antonescu z komunistycznym dyktatorem Nicolae Causescu”.

Jak mawiał Volovici, jego życie obracało się wokół „trzech planet”. Jedna to, leżące w historycznej Mołdawii, na północnym wschodzie dzisiejszej Rumunii Jassy, gdzie przyszedł na świat w niemal zasymilowanej rodzinie żydowskiej i gdzie pod wpływem rumuńskiego systemu edukacji zasymilował się zupełnie. Druga z planet to Warszawa, do której przybył w roku 1971 na stypendium do Instytutu Badań Literackich PAN. W Warszawie nie tylko poznał swoją polską żonę ale pobyt w Polsce przeorał także jego świadomość. W IBL spotkał opozycyjnie nastawionych polskich naukowców. To spotkanie zrewidowało wiele jego poglądów na temat „socjalizmu” w wydaniu środkowoeuropejskim. W Warszawie rozpoczął także powrót do swej żydowskiej tożsamości. Zaakceptuje ją na równi z rumuńską. Wreszcie trzecią z planet była Jerozolima, gdzie wyemigrował w 1984 roku i podjął pracę w Yad Vashem, gdzie badał między innymi losy polskich Żydów.

Rumuński Instytut Kultury zaprasza na prezentacje książki w Poznaniu, w Warszawie oraz w Krakowie, w obecności specjalnego gościa – Hanny Volovici, żony pisarza.

Program spotkań:

16 marca, godz. 18.00 – Poznań, Księgarnia Bookowski (CK Zamek II piętro, antresola, ul. Św. Marcin 80/82) – w spotkaniu udział wezmą Hanna Volovici, Marta Tórz, tłumaczka książki, poprowadzi Joanna Roszak

18 marca, godz. 18.00 – Warszawa, Gazeta Wyborcza (ul. Czerska 8/10) – w spotkaniu udział wezmą Hanna Volovici, Marta Tórz, tłumaczka książki, Łukasz Galusek, redaktor prowadzący kwartalnika „Herito”, poprowadzi Adam Michnik

20 marca, godz. 18.00 – Kraków, Centrum Kultury Żydowskiej – Fundacja Judaica (ul. Meiselsa 17) – spotkanie z udziałem Hanny Volovici