„Wojna i pokój” na Litwie

W Wilnie telewizja BBC kręci serial oparty na „Wojnie i pokoju” Lwa Tołstoja. W pracach nad filmem bierze udział także The Weinstein Company and BBC Worldwide/Lookout Point.

Julia Stannard, prodecentka serialu mówiła w litewskich mediach: Filmowanie w Wilnie idzie nam dobrze. Mamy tutaj kompetentny zespół ludzi, którzy zawsze nam pomagają.

Zdjęcia są kręcone m.in. na ulicy Trockiej, w samym centrum historycznym miasta. Niektóre ulice są pozamykane, ale jak zapewniają władze miasta, nie utrudnia do życia mieszkańcom (i turystom).

W filmie oprócz aktorów brytyjskich (Paul Dano, James Norton) grają także aktorzy litewscy.

„Wojnę i pokój” napisał Tołstoj w latach 1863-1869. Powieść jest uznana za rosyjską epopeję narodową.

Tytuł wynika z fabuły powieści i jej podziału na części pokojową (tomy I–II) i wojenną (tomy III–IV).

Istnieje dość rozpowszechniona legenda o innym, „właściwym” znaczeniu tytułu, wynikająca z wieloznaczności słowa «мир» we współczesnym języku rosyjskim. Przed reformą ortografii 1917–1918 r. było ono zapisywane w różny sposób: «миръ» jako pokój i «міръ» jako świat, społeczeństwo. Zgodnie z tym poglądem Tołstoj miał na myśli społeczeństwo, i przesłaniem powieści jest ukazanie narodu rosyjskiego biorącego udział w wojnach napoleońskich.

Przeciwko temu świadczy fakt, że wszystkie edycje powieści, które ukazały się za życia Tołstoja, były zatytułowane «Война и миръ» (Wojna i pokój), oraz używanie przez Tołstoja tłumaczenia francuskiego „La guerre et la paix” o tymże znaczeniu.

Najważniejsze ekranizacje: „Wojna i pokój” w reż. Kinga Vidora (1956) z Audrey Hepburn i Henrym Fondą; „Wojna i pokój” w reż. Siergieja Bondarczuka (1965-67); „Wojna i pokój”, serial BBC, ZDF, Polsat, France2, Rai (2007).