Wielka konferencja o Hrabalu

 

Po serii wystaw fotograficznych, przedstawień multimedialnych i teatralnych, projekcji filmowych, w Warszawie ponownie zagości Bohumil Hrabal, tym razem na okoliczność wielkiej międzynarodowej konferencji poświęconej jego życiu i dziełu.

Konferencję organizuje Uniwersytet Warszawski oraz Czeskie Centrum w terminie 17 – 18. 11.2014. Konferencja jest częścią obchodów Roku Bohumila Hrabala, który w wielu miejscach w Polsce zaznaczył swoją obecność dzięki Czeskiemu Centrum. W konferencji wezmą udział bohemiści z Polski i Czech, ale i z innych krajów, np. z Włoch, Francji, czy Hiszpanii. Na konferencji nie zabraknie dyskusji na temat języka Hrabala oraz problemów z jego tłumaczeniem.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną m.in referaty:

Jacek Baluch, Miejsce Hrabala. Perspektywa syntezy historycznoliterackiej
Annalisa CosentinoRodowód postaci pabitel
Anna GawareckaNadrealna codzienność – surrealistyczne inspiracje w prozie Bohumila Hrabala
Joanna Czaplińska,  Karnawał i karnawalizacja w prozie Hrabala
Tomáš Kubíček, Figury narracyjne idylli w powieści Hrabala „Obsługiwałem angielskiego króla”
Dobromir Grigorov, Dialogiczność postaci Hrabala
Vladimír PapoušekStworzenie świata: Bohumil Hrabal w interpretacji Milana Jankoviča
Jakub Češka, „Nic, tylko strach” jako improwizowana spowiedź
Józef  Zarek, O niektórych paradoksach prozy Bohumila Hrabala
Joanna GoszczyńskaZwierzęta w krainie Hrabala
Jan Schneider, Hrabal: tekst pamięci kultury
Aleksander Kaczorowski, „Czy Bohumil Hrabal był osmašedesátníkiem?”
Karolina Ćwiek-Rogalska, Perspektywy czesko-niemieckie w wybranych prozach Bohumila Hrabala
Joanna Królak, Samobójstwo – motyw wędrujący w twórczości Hrabala
Wojciech Soliński, Polskie realia w prozie Hrabala w świetle przypisów tłumaczy
Dorota Bielec, Hrabal v překládech – „Grzebał w przekładach”

Drugi dzień konferencji 18.11 poświęcony zostanie niemalże w całości zagadnieniu tłumaczenia tekstów Hrabala. Podczas debaty  spotkają się tłumacze, Jan Stachowski, Andrzej Jagodziński, Aleksander Kaczorowski i Maciej Mętrak. Spotkanie odbędzie się w budynku BUW (ul. Dobra 56/66) w sali 315.

Czeskie Centrum jest współorganizatorem wydarzenia