Czytanie Błońskiego

Dzisiaj rozpoczyna się III Festiwal im. Jana Błońskiego „Czytanie Błońskiego”. W 2014 roku przypada piątą rocznicą śmierci krytyka, więc tegoroczna edycja ma charakter wyjątkowy.  Towarzyszy jej organizowana na Wydziale Polonistyki konferencja poświęcona Błońskiemu. Oba wydarzenia mają nie tylko przypomnieć twórczość i działalność jednego najwybitniejszych krytyków XX wieku, ale też stać się źródłem krytycznej refleksji nad współczesną kondycją podstawowych obszarów intelektualnych zainteresowań badacza. W czterech panelach dyskusyjnych będą toczyły się rozmowy o krytyce literackiej, roli kierownika literackiego w teatrze, przekładach oraz kulturze dawnej i jej relacji z współczesnością. III Festiwal Błońskiego stanie się również okazją do określenia związków krytyki i teorii literatury. Znakomici krytycy (m.in. Marian Stala, Karol Maliszewski) i teoretycy, podejmą dyskusję nad konsekwencjami wykorzystywania określonych teorii dla języka krytyki, zastanowią się nad nadrzędnością lub służebnością teorii wobec krytyki.