Gombrowicz wraca do Buenos

W Buenos Aires, w dniach od 7 do 9 sierpnia odbędzie się wielka I Międzynarodowa Konferencja „Witold Gombrowicz”. Pretekstem do jej zorganizowania jest 75. rocznica przyjazdu autora „Ferdydurke” do Argentyny.

Lista gości jest imponująca, zatem wymienimy tylko tych najważniejszych. Do Buenos Aires przyjedzie Alicia Borinsky, pisarka i krytyczna literacka, wykładowczyni Boston University; Pau Freixa Terradas, z uniwersytetu w Barcelonie; Germán García, pisarz i psychoanalityk z Escuela Freudiana de Buenos Aires; Martin Kohan, pisarz i krytyk literacki, a także Klementyna Suchanow, pisarka, tłumaczka; Dominika Świtkowska z Muzeum Gombrowicza i Jean-Michel Vappereau, matematyk i psychoanalityk.

Jak piszą organizatorzy sesja naukowa będzie pretekstem, żeby zobaczyć twórczość Gombrowicza z różnych perspektyw. O autorze „Pornografii” będą zatem mówili m.in. poeci, dziennikarze, psychoanalitycy. Ale także literaturoznawcy i filozofowie – przedstawiciele i wyznawcy różnych prądów.

Co najbardziej interesujące, nie tylko literaturą Gombrowicza będą żyli uczestnicy sesji. Będą ich także interesowały pozaliterackie fascynacje słynnego pisarza.