Mykoła Riabczuk przewodniczącym jury Angelusa

Mykoła Riabczuk, ukraiński intelektualista, krytyk literacki, eseista i publicysta kierować będzie pracą jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.W czwartek (27 marca) odebrał nominację z rąk prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Riabczuk obejmie to stanowisko po zmarłej w ubiegłym roku rosyjskiej poetce Natalii Gorbaniewskiej.

– Nominacja Mykoły Riabczuka to wyraz naszej solidarności z literaturą i z samą Ukrainą – zaznaczył prezydent Wrocławia.

– Cieszę się z tej nominacji, ale nie ze względu na moją osobistą rolę, ale miejsce, jakie zajmuje w Europie literatura ukraińska – mówił Mykoła Riabczuk. – Angelus to nagroda bardzo dobrze znana na Ukrainie, nawet bardziej niż Nike. Wyróżniono nią dwoje świetnych ukraińskich pisarzy Jurija Andruchowycza i Natalię Zabużko. Angelus to dla mnie wyzwanie – stwierdził. – Przestraszyłem się, bo to poważna praca. Mam ponad 50 książek do przeczytania.

– Szukaliśmy kogoś, kto będzie rozumiał specyfikę Europy Środkowo-wschodniej, czuł literaturę i historię tego obszaru, miał zainteresowania i dorobek związany z tym regionem i świetnie znał język polski – wyjaśniał Jarosław Broda, dyrektor wydziały kultury Urzędu Miejskiego. – Szczęśliwie udało się nam spotkać pana Mykołę Riabczuka.

Mykoła Riabczuk urodził się w 1953 roku w Łucku. Jest absolwentem Politechniki Lwowskiej i Instytutu Literackiego im. M. Gorkiego w Moskwie. Był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Wseswit” oraz szefem działu krytyki czasopisma „Suczasnist”. Jego teksty ukazują się również na łamach polskich czasopism – „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi”, „Krasnogrudy”, „Czasu Kultury”, „Akcentu”, „Dekady Literackiej”. W Polsce ukazały się przekłady jego książek „Od Małorosji do Ukrainy”, „Dwie Ukrainy”, „Ogród Metternicha”. Jest też laureatem nagrody POLKUL Foundation za działanie na rzecz dobrych stosunków polsko-ukraińskich oraz Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Ukraińskiego PEN  Clubu, jest współpracownikiem Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Od tej edycji nagrody Angelus będzie przyznawana Nagroda im. Natalii Gorbaniewskiej. – Będzie to nagroda czytelników – opowiada Mirosław Spychalski, juror Angelusa. – Będą głosować na stronie internetowej i na facebooku na nominowane tytuły. Będzie to nagroda honorowa.
Od czwartej edycji nagrodzie towarzyszy wyróżnienie dla tłumacza nagrodzonej książki, ufundowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa z Wałbrzycha (20 tys. zł). W przypadku, gdy Angelusa otrzymuje polski pisarz, jury wybiera najlepszego tłumacza jednej z zagranicznych książek.

Do Angelusa 2014 zakwalifikowanych zostało 51 tytułów – przeważają książki polskich autorów (blisko 40), są autorzy z Czech, Słowacji, Ukrainy i Albanii.

ak