JURY

PRZEWODNICZĄCY JURY

fot. Andrzej Solnica
fot. Andrzej Solnica

Mykoła Riabczuk (ur. 27 września 1953 r) ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta. Ukończył Politechnikę Lwowską i Instytut Literacki im. M. Gorkiego w Moskwie. Był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Wseswit” oraz szefem działu krytyki czasopisma „Suczasnist”. Współzałożyciel kijowskiego miesięcznika „Krytyka”. W Polsce publikował na łamach „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, „Krasnogrudy”, „Czasu Kultury”, „Akcentu”, „Dekady Literackiej”, „Kultury Enter”. Do tej pory ukazały się polskie przekłady jego książek Od Małorosji do Ukrainy (2002 r.), Dwie Ukrainy (2004 r.) oraz Ogród Metternicha (2010 r.). Laureat nagrody POLKUL Foundation za działanie na rzecz dobrych stosunków polsko-ukraińskich (1999 r.), a także Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego (2002 r.). W roku 2009 otrzymał Odznakę Honorową „Bene Merito” nadaną przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Obecnie wiceprezes Ukraińskiego PEN Clubu, współpracownik Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkowie:

fot. Andrzej Solnica
fot. Andrzej Solnica

Prof. Marcin Cieński (ur. 1959), profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej, dziekan Wydziału Filologicznego. Historyk literatury, komparatysta, zajmuje się literaturą 18. wieku oraz współczesną.
Opublikował m.in.: Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770-1830, Wrocław 2000, Fredro, seria „A to Polska właśnie…”, Wrocław 2003, Humanizm polski i wspólnoty : naród – społeczeństwo – państwo – Europa (red. nauk.), Warszawa 2010, Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy: studia, Kraków 2013.
Dla serii Biblioteka Narodowa opracował Kubusia Fatalistę Denisa Diderota, był redaktorem naukowym polskiego tłumaczenia Literatury Europy. Historii literatury europejskiej, słowo/obraz terytoria 2009.
Członek Rady Naukowej IBL PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz redakcji „Wieku Oświecenia”. Od 2009 przewodniczący jury konkursu na Najlepszą Książkę Roku „Pióro Fredry” towarzyszącego Wrocławskim Targom Dobrych Książek.

fot. Andrzej Solnica
fot. Andrzej Solnica


Irek Grin
(1969) – pisarz, menedżer kultury, wydawca. Kurator literacki Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i koordynator obchodów Światowej Stolicy Książki UNESCO Wrocław 2016. Redaktor naczelny w Wydawnictwie EMG. Dyrektor generalny Międzynarodowego Festiwalu Kryminału i Bruno Schulz. Festiwal. 

 

 

 

fot. Andrzej Solnica
fot. Andrzej Solnica


Prof. Krzysztof Koehler (ur. 1963)
– poeta, pisarz, scenarzysta, wydawca i badacz literatury staropolskiej, librecista (opera „Moby Dick”, premiera 2014, oratorium „Canticum puerorum”, premiera 2016) profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opublikował osiem tomów wierszy (ostatnio wydał tom „Kraj Gerazeńczyków”, (2017) i wybór autorski w serii „Poezja polska” wyd. Hachette, 2013), powieść „Wnuczka Raguela” (2014). Autor pięciu tomów edycji tekstów staropolskich (m.in. Stanisław Orzechowski, Krzysztof Warszewicki, Krótkie zebranie rzeczy potrzebnych z strony wolności, Franciszek Stankar, Augustyn Rotundus, anonimowa Kronika za Zygmunta Augusta w Knyszynie zmarłego 1572 etc.), czterech monografii (Domek szlachecki w polskiej poezji epoki klasycznej, 2005, Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego, 2004, Boży podżegacz. Opowieść o Piotrze Skardze, 2012, Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność. Szkice o polskim piśmiennictwie politycznym XVI wieku, 2016. Ostatnio wydał zbiór esejów o kulturze sarmackiej Palus sarmatica (2016). Wicedyrektor ds. programowych Instytutu Książki. Mieszka w Krakowie.

 

fot. Andrzej Solnica
fot. Andrzej Solnica

 

Prof. Małgorzata Szpakowska (1940) –  emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego (historia idei i kultury), krytyk literacki. Debiut krytyczny w 1960 roku w „Nowej Kulturze”, potem współpraca z wieloma czasopismami, przede wszystkim z „Twórczością” i „Dialogiem” (redaktorka 1972-2002, obecnie przewodnicząca rady naukowej), w ostatnich latach także z „Przeglądem Politycznym”. Książki: Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza (1976), O kulturze i znachorach (1983), Dyskusje ze Stanisławem Lemem (1996, 1997), Zakorzenieni, wykorzenieni (1997), Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian (2003), Teatr i bruk (2006), „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich (2012). W 2013 ukazał się tom Szpakowska. Outsiderka – rozmowa-rzeka przeprowadzona przez dawne doktorantki.

 

fot. Andrzej Solnica
fot. Andrzej Solnica

 

Prof. Piotr Śliwiński (ur. 1962) – prof. na UAM w Poznaniu, historyk i krytyk literatury. Autor i współautor kilku książek, m.in. Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (razem z P. Czaplińskim, 1999), Przygody z wolnością (2002), Świat na brudno (2007). Zredagował m. in. cztery książki zbiorowe o poetach współczesnych (Miłobędzkiej, Krynickim, Sommerze, Sosnowskim). Kurator pięciu festiwali „Poznań Poetów”.

 

 

 

fot. Andrzej Solnica
fot. Andrzej Solnica

Prof. Maciej Urbanowski (1965) – historyk literatury polskiej, krytyk, edytor. Kierownik Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ. Współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika „Arcana”. Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku. Autor książek  Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba opisu i rekonstrukcji nurtu w II RP (1997), Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku (2002), Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skiwskiego (2003), Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006 (2007), Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety (2007, 2 wyd. poszerzone 2015), Szczęście pod wulkanem. O Andrzeju Bobkowskim (2013), Od Brzozowskiego do Herberta. Studia o ideach literatury polskiej XX wieku (2013), Romans z Polską. O literaturze współczesnej (2014). Przygotował do druku antologie Europejskie wizje polskich pisarzy w XX wieku (2011) oraz Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego (2012), a także wybory pism m.in. K. Wyki, F. Goetla, K. L. Konińskiego i A. Trzebińskiego. Laureat Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego (2008).

 

 

Jedna myśl na temat “JURY

Możliwość komentowania jest wyłączona.