JURY

PRZEWODNICZĄCY JURY

fot. Joanna Jackowska

fot. Joanna Jackowska

Mykoła Riabczuk (ur. 27 września 1953 r) ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta. Ukończył Politechnikę Lwowską i Instytut Literacki im. M. Gorkiego w Moskwie. Był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Wseswit” oraz szefem działu krytyki czasopisma „Suczasnist”. Współzałożyciel kijowskiego miesięcznika „Krytyka”. W Polsce publikował na łamach „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, „Krasnogrudy”, „Czasu Kultury”, „Akcentu”, „Dekady Literackiej”, „Kultury Enter”. Do tej pory ukazały się polskie przekłady jego książek Od Małorosji do Ukrainy (2002 r.), Dwie Ukrainy (2004 r.) oraz Ogród Metternicha (2010 r.). Laureat nagrody POLKUL Foundation za działanie na rzecz dobrych stosunków polsko-ukraińskich (1999 r.), a także Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego (2002 r.). W roku 2009 otrzymał Odznakę Honorową „Bene Merito” nadaną przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Obecnie wiceprezes Ukraińskiego PEN Clubu, współpracownik Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

członkowie:

Prof. Marcin Cieński (ur. 1959), profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Historyk literatury, komparatysta, zajmuje się literaturą XVIII wieku oraz współczesną. Opublikował m.in.: „Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec”, „Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770-1830”, „Fredro”, „Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy. Studia”.

Irek Grin (1969) - pisarz, wydawca, menedżer kultury. Autor m.in. cyklu książek sensacyjno-szpiegowskich. Współtwórca  Międzynarodowego Festiwalu Kryminału.  Pomysłodawca Festiwalu im. Brunona Schulza we Wrocławiu. Kurator Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.  

Prof. Krzysztof Koehler (ur. 1963) – poeta, krytyk literacki, eseista. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej na UJ oraz na UKSW. Wicedyrektor Instytutu Książki.

Prof. Małgorzata Szpakowska (1940) – historyk literatury i kultury polskiej, krytyk literacki. Autorka książek, m.in.: Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza , O kulturze i znachorach , Dyskusje ze Stanisławem Lemem, Zakorzenieni, wykorzenieni, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Teatr i bruk, „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich.

Prof. Piotr Śliwiński (ur. 1962) – prof. na UAM w Poznaniu, historyk i krytyk literatury. Autor i współautor kilku książek, m.in. Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (razem z P. Czaplińskim, 1999), Przygody z wolnością (2002), Świat na brudno (2007). Zredagował m. in. cztery książki zbiorowe o poetach współczesnych (Miłobędzkiej, Krynickim, Sommerze, Sosnowskim). Kurator pięciu festiwali „Poznań Poetów”.

Prof. Maciej Urbanowski (1965) – historyk literatury polskiej, krytyk literacki. Opublikował m.in.: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba opisu i rekonstrukcji nurtu w II RP , Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skiwskiego, Od Brzozowskiego do Herberta. Studia o ideach literatury polskiej XX wieku, Romans z Polską. O literaturze współczesnej.