Schuman, De Gasperi i inni


Cel: Europa czyli dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej Jerzego Łukaszewskiego (Noir Sur Blanc).

Bohaterami esejów są następujące wybitne postaci: Richard Coudenhove-Kalergi Aristide Briand Altiero Spinelli Jean Monnet Robert Schuman Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Paul-Henri Spaak Johan Willem Beyen Autor wybrał tych właśnie dziewięciu budowniczych jedności europejskiej, nie zaś innych, ponieważ: – w sposób bezdyskusyjny ich zasługi są największe – są względnie bliscy naszym czasom – nie pozostali w sferze idei oraz projektów, jak ich historyczni poprzednicy, lecz przekuli je w życie, stworzyli Europę naszych czasów diametralnie różną niż Europa roku 1914 czy 1939. Książka napisana została z myślą o politykach, dziennikarzach, profesorach i nauczycielach oraz studentach. O jedności europejskiej naucza się na wszystkich uniwersytetach i innych szkołach wyższych w Polsce, lecz brak książek o historii integracji europejskiej. Tak więc, niedawna przeszłość staje się źródłem teraźniejszości.

Profesor Jerzy Łukaszewski studiował i doktoryzował się na Uniwersytecie Poznańskim. Karierę naukową rozpoczął na KUL-u, później dwa lata studiował na Uniwersytecie Harvarda w USA. W latach 1972-1990 był rektorem College d’Europe, instytutu podyplomowych studiów europejskich w Brugii. Uniwersytet Aix-Marseille przyznał mu doktorat honoris causa. Od 1990 do 1996 r. piastował urząd ambasadora RP we Francji, a od 1998 do 2002 r. był członkiem Komitetu Integracji Europejskiej rządu RP. Jest autorem licznych publikacji, w różnych językach, na tematy historyczne, polityczne i „europejskie”. Mieszka obecnie w Brukseli, ale wykłada historię integracji europejskiej na kilku uczelniach polskich.