Debiut powieściowy Klickiej

„Zdrój” Barbary Klickiej (W.A.B., premiera wkrótce) opowiada o młodej kobiecie, która – wskutek buntu swojego ciała – znajduje się na turnusie uzdrowiskowym w Ciechocinku. To debiut powieściowy poetki docenionej przez krytykę za tomy „Same same” oraz „Nice”, laureatki Silesiusa i Gdyni.

Sanatorium okazuje się miejscem pełnym pułapek, rytuałów i sekretów, a bohaterka mimo wielu wysiłków nie potrafi zrozumieć reguł rządzących zdrojowym światem. Wszystko w tej opowieści rozgrywa się w tajemniczej przestrzeni pomiędzy: pomiędzy zdrowiem a chorobą, codziennością szpitala a jego mrocznymi zakamarkami – oraz tym, co mogłoby się wydarzyć, a tym, co się wydarza.

Barbara Klicka (ur. 1981 r. w Płocku) – poetka, dramaturżka, scenarzystka, animatorka kultury i redaktorka. Przez lata zwią- zana z Teatrem Żydowskim, była współproducentką Festiwalu Warszawa Singera. W latach 2010–2014 pracowała jako redaktorka kwartalnika „Cwiszn”, poświęconego literaturze i sztuce żydowskiej. W 2012 r. wydała tomik same same, nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. W 2016 r. za Nice została uhonorowana Nagrodą Literacką Gdynia i Silesiusem. Razem z Jackiem Dehnelem współtwo- rzyła interdyscyplinarny projekt „Nowy Tajny Detektyw”. Jest autorką scenariusza sztuki Elementarz, wystawianej w reżyserii Piotra Cieplaka w Teatrze Narodowym w Warszawie.