Dzieła zebrane Herlinga-Grudzińskiego

Wydanie krytyczne Dzieł zebranych Gustawa Herlinga – Grudzińskiego jednego z największych pisarzy polskich XX wieku, współzałożyciela i wieloletniego członka redakcji „Kultury” paryskiej, autora wielkich świadectw minionego wieku: Innego Świata oraz Dziennika pisanego nocą. W tomie szóstym znalazły się wszystkie opowiadania (Wydawnictwo Literackie).
 
Edycja obejmie całość twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego — oprócz tekstów znanych już polskiemu czytelnikowi znajdą się w niej utwory rozproszone, artykuły, wywiady, a także zdjęcia pochodzące z archiwum pisarza.
 
Po pierwszych trzech tomach, zawierających recenzje, szkice i rozprawy literackie, następne części ukazują się w kolejności niechronologicznej. Tom szósty Dzieł jest dopełnieniem wydanego rok temu tomu piątego i zbiera pozostałe opowiadania ze spuścizny literackiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (w tym odnalezione w archiwum pisarza, opublikowane już po jego śmierci utwory Wędrowiec cmentarny oraz Wiek biblijny i śmierć).
 
Dzieła zebrane w sumie ukażą się w trzynastu tomach, których edycję Wydawnictwo Literackie oraz opracowujący wydanie krytyczne Instytut Badań Literackich PAN planują zakończyć w 2019 roku, by uczcić w ten sposób rok setnych urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.