Poznań pisarek i pisarzy

Poznań pisarek i pisarzy – Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 45-lecia Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Książka pod redakcją Jerzego Borowczyka, Lucyny Marzec i Zbigniewa Kopcia (Wydawnictwo PSP). 

To książka o Poznaniu widzianym oczyma literatów i twórców kultury, a więc mieście doświadczonym oraz opisanym przez jego najwrażliwszych i najkrytyczniejszych mieszkańców oraz bywalców. Celowo zaburzamy chronologię układu materiału. Komentarze z przeszłości towarzyszą współczesnym głosom, ponieważ oddaje to palimpsestowy charakter Poznania: stolicy Wielkopolski i pruskiej prowincji, konkurenta Warszawy i centrum kulturalnego życia „ziem zachodnich”. Poznań literacki ­nieustannie aktualizuje się, prze-pisuje, konfrontuje ze swoimi twórcami, ze swoją tradycją oraz legendami na swój temat. Jest „w trakcie budowy” jak przed kilkoma laty Rondo Kaponiera. Odsłaniając wraz z toną piasku warstwy przeszłości, zmierza ku nowoczesności i przyszłości.

Czytelnicy dzięki szkicom i studiom poznańskich polonistów na nowo dotkną znanych i nieznanych stref i znaczeń stolicy Wielkopolski. Lektura tomu została pomyślana jako wielowątkowa, dynamiczna opowieść z nagłymi zwrotami akcji i miejscami, które zapraszają do własnych odczytań.