Dziennik z drugiej strony

Am  Artura Grabowskiego (PIW) jest powieścią w formie dziennika na łamach którego można prześledzić losy pobytu głównego bohatera w Stanach Zjednoczonych.

Romansująca z nurtem autobiograficznym proza nie jest w tym przypadku zwyczajowym opisem zwiedzania i zwyczajowych obserwacji z tego wynikających. Pobyt w Stanach Zjednoczonych jest dla głównego bohatera pretekstem do wykroczenia poza figurę nowoczesnego akademika-gastarbeitera, pretekstem do zagłębienia się w ojczysty język na obcej ziemi i w siebie samego w nie do końca zrozumiałym otoczeniu. Być może w tak radykalnej sytuacji zrozumienie możliwe jest tylko w języku – obserwacje, wrażenia, impresje – to wszystko służy do poznania siebie samego.

Czytelnik z wypiekami na twarzy śledzi ten skomplikowany proces, zagłębia się w jego dwuznaczności i niuanse. Am – dziennik samopoznania w nowej przestrzeni geograficznej i kulturowej, możliwość spojrzenia na własną tożsamość kulturową, narodową, indywidualną i biograficzną. Ta książka Artura Grabowskiego nawiązuje do najlepszych tradycji diarystyki polskiej, którą tworzą m.in. Andrzej Bobkowski, Witold Gombrowicz i Czesław Miłosz.