Kto to jest ten Jan Olik?

Kto to jest ten Jan Olik? Humoreska naukowa – przypominamy ważną książkę Tamary Bołdak-Janowskiej (Oficyna 21) z roku 2005.

„Językiem zastanym nic nowego powiedzieć już nie można. Zatrzymał się w rozwoju i gnije. Cokolwiek wyrazimy w literaturze pięknej za pomocą tego tzw. języka poprawnego polonistycznie, zabrzmi banalnie. Ubogo. Grzecznie. I niepotrzebnie” – fragment manifestu Istotna swoistość, który ogłosiła przed paroma laty Tamara Bołdak-Janowska, stanowi najlepszy komentarz do książki Kto to jest ten Jan Olik?, opowieści o nader ambitnym poecie z dalekiej prowincji, który dzięki radom starszych kolegów po piórze szybko pnie się po szczeblach kariery literackiej. Głównym bohaterem humoreski Bołdak-Janowskiej jest właśnie język – ubogi i schematyczny język współczesnej poezji. Język uznanych „mistrzów” oraz wszystkich ich naśladowców.

Karol Maliszewski: Kto to jest ten Jan Olik? przypomina bardzo Gombrowicza. Językiem – impulsywnym, niespokojnym, szyderczym – i ideą. Ten utwór jest w pewnym sensie rozwinięciem jego myśli zawartych w eseju Przeciw poetom.

Justyna Sobolewska: Tamara Bołdak-Janowska jest pisarką radykalną. Każda jej książka niesie ładunek sprzeciwu wobec rzeczywistości. Teraz wciąga autorkę żywioł groteski, parodii, szyderstwa. A co najważniejsze: rzuca ona wyzwanie językowi. Rozpycha język jak może.

Tamara Bołdak-Janowska ur. 10 września 1946 roku w Zubkach. Poetka, prozatorka, eseistka, tłumaczka, rysowniczka. Jedna z najciekawszych pisarek polskich. Publikować zaczęła dopiero po 1989 roku. Jej książki tłumaczono na język angielski, niemiecki, rosyjski, białoruski, węgierski i litewski. W 2008 roku nominowana do Nagrody Mediów Publicznych Cogito, a w 2010 roku do Nagrody Literackiej Nike. Za całokształt twórczości uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2007) i Nagrodą Prezydenta Olsztyna (2011).